• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.02.2019

Hotărârea CE al BNM nr.47 din 13 februarie 2019 cu privire la modificarea Hotărârii nr.142 din 2 iunie 2017 cu privire la desemnarea sistemelor care intră sub incidenţa prevederilor Legii nr.183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a instrumentelor financiare

 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 59-65 art. 405 din 22.02.2019

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

H O T Ă R Â R EA nr. 47
din 13 februarie 2019

Cu privire la modificarea Hotărârii nr.142 din 2 iunie 2017 cu privire la desemnarea sistemelor care intră sub incidența prevederilor
Legii nr.183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării
în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare

( în vigoare 22.02.2019 )

În temeiul art.13 alin.(1) din Legea nr.183/2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.306-313, art.653), cu modificările ulterioare, art.5 alin.(1) lit.f), art.11 alin.(1) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Litera b) din Hotărârea nr.142/2017 cu privire la desemnarea sistemelor care intră sub incidența prevederilor Legii nr.183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți şi de decontare a instrumentelor financiare, va avea următorul cuprins:
„b) sistemul Depozitarului central unic al valorilor mobiliare (SDCU), sistem de decontare al valorilor mobiliare, aflat în administrarea “DEPOZITARULUI CENTRAL UNIC AL VALORILOR MOBILIARE” S.A.”.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se comunică de îndată sistemelor desemnate prin fax, telefonogramă sau poştă electronică.


PREŞEDINTELE COMITETULUI EXECUTIV 
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

Octavian ARMAŞU