• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
23.09.2019

Regulament cu privire la facilitățile permanente de creditare acordate băncilor de către Banca Națională a Moldovei, aprobat prin HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018

 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.277-284 din 27.07.2018, art.1172

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI
COMITETUL EXECUTIV

HOTĂRÂREA nr. 171
din 19 iulie 2018

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr.1347 din 23.07.2018

Cu privire la aprobarea, modificarea și abrogarea unor acte normative
ale Băncii Naționale a Moldovei

În temeiul art.5 alin.(1) lit.a), art.11 alin.(1), art.15 şi art.27 alin.(1) lit.c) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, art.5 alin.(1) lit.a) şi lit.b) şi alin.(2) pct.2) lit.a) şi lit.d) din Legea nr.234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.343-346, art.711), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la facilitățile permanente de creditare acordate băncilor de către Banca Naţională a Moldovei, conform anexei nr.1.


Vicepreședintele
Comitetului executiv

Vladimir MUNTEANU

Anexa nr.1
la Hotărârea Comitetului executiv
al Băncii Naționale a Moldovei
nr.171 din 19 iulie 2018

REGULAMENT
cu privire la facilitățile permanente de creditare acordate băncilor
de către Banca Națională a Moldovei

Modificat prin:
HCE al BNM nr.211 din 08.08.2019, MO al R. Moldova nr.261-268 din 23.08.2019, art.1449

 

Descarcă:       PDF       DOC