• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
24.12.2015

Hotărîrea CE al BNM nr. 87 din 5 noiembrie 2015 cu privire la modificarea și completarea Instrucţiunii cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.340-346 din 18.12.2015, art.2638

 

      ÎNREGISTRAT:
Ministrul Justiţiei
al Republicii Moldova
Vladimir CEBOTARI
nr. 1087 din 09 decembrie 2015

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr.87
din 05 noiembrie 2015

Cu privire la modificarea și completarea Instrucţiunii cu privire la raportarea
unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate

În temeiul art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) şi art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544) și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.654 la 21 februarie 2009, se modifică și se completează după cum urmează:
1) Punctul 3 se completează cu litera l) cu următorul cuprins:
„l) raportul „Numerarul importat în/exportat din Republica Moldova de către bănci” (Anexa nr.12).”.
2) La punctul 10, textul „și j)” se substituie cu textul „ , j) și l)”.
3) Instrucţiunea se completează cu anexa nr.12 cu următorul cuprins: Anexa nr.12

2. Prima raportare conform prezentei hotărîri se va efectua pentru luna ianuarie 2016.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.

Preşedintele
Comitetului executiv

Dorin DRĂGUȚANU