• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
28.08.2019

Informația aferentă procesului de lichidare a Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 30.06.2019

 

Lichidatorii celor 3 bănci în proces de lichidare întreprind în continuare măsuri în vederea valorificării activelor. Astfel, din data retragerii licențelor (16.10.2015) Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. și până la 30.06.2019 băncile în cauză au încasat mijloace bănești în sumă totală de 2 285 061,7 mii lei.

Tabelul 1.
Încasări înregistrate în perioada 16.10.2015 – 30.06.2019 de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.

(mii lei)

Denumirea
 băncii

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total
pe parcursul trimestrului II

Total
din data retragerii licențelor

pe parcursul trimestrului II

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul trimestrului  II

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul trimestrului II

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

Încasări de la rambursarea creditelor

30,8

226 387,6

9 426,9

460 107,5

114,0

115 448,3

9 571,7

801 943,4

Încasări de la achitarea dobânzilor la credite

479,9

33 950,5

606,2

50 569,8

0,0

0,0

1 086,1

84 520,3

Încasări de la achitarea penalităților și a comisioanelor la credite

1,8

570,5

16,3

672,2

0,0

0,0

18,1

1 242,7

Încasări de la comercializarea gajului luat în posesie

503,1

91 470,9

8 638,0

26 773,0

3 058,1

14 595,7

12 199,2

132 839,5

Total rambursarea creditelor și comercializarea gajului

1 015,6

352 379,5

18 687,3

538 122,4

3 172,2

130 044,1

22 875,1

1 020 546,0

Încasări din vânzarea mijloacelor fixe

1 834,6

182 317,0

6 205,6

61 839,0

61,2

16 647,2

8 101,3

260 803,2

Încasări din vânzarea altor active

75,0

2 346,5

58,7

7 239,6

81,6

1 961,0

215,3

11 547,1

Total vânzarea activelor aflate în proprietate

1 909,6

184 663,5

6 264,2

69 078,6

142,8

18 608,2

8 316,6

272 350,4

Alte încasări

6 470,7

965 214,4

681,3

14 767,5

487,1

12 183,5

7 639,0

992 165,4

TOTAL încasări

9 395,9

1 502 257,4

25 632,8

621 968,5

3 802,0

160 835,8

38 830,8

2 285 061,7

 

Figura 1.
Diagrama încasărilor înregistrate de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. pe parcursul anului 2018-2019

În perioada noiembrie 2014 – octombrie 2015, Banca Națională a Moldovei a acordat Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. credite de urgență asigurate cu garanții de stat, în sumă totală de 14 121 758,0 mii lei, după cum urmează:

 • Banca de Economii S.A. – 9 273 217,0 mii lei;
 • BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – 2 700 000,0 mii lei;
 • B.C. „UNIBANK” S.A. – 2 148 541,0 mii lei.

Atât mijloacele disponibile în conturile Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la data retragerii licențelor, cât și mijloacele încasate ulterior de lichidatori sunt utilizate pentru cheltuielile aferente procesului de lichidare, precum și pentru onorarea creanțelor aferente creditului de urgență.

Din data retragerii licențelor și până la 30.06.2019 inclusiv, lichidatorii băncilor au achitat Băncii Naționale (până la 03.10.2016 inclusiv) și Ministerului Finanțelor (începând cu data de 04.10.2016) o parte din datoriile aferente creditelor de urgență acordate băncilor până la numirea lichidatorilor, care conform ordinii onorării creanțelor sunt în prima clasă de creanțe pentru achitare.

Tabelul 2.
Onorarea creanțelor Băncii Naționale a Moldovei și Ministerului Finanțelor* față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 30.06.2019

(mii lei)

Denumirea

Suma
creditelor utilizate

Rambursări cumulative către BNM de la data retragerii licenței până la 03.10.2016 inclusiv **

 

Suma creditelor neachitate către BNM și convertite în VMS

Rambursări cumulative către Ministerul Finanțelor de la 04.10.2016 până la 30.06.2019 inclusiv

Total rambursări cumulativ

Soldul creditelor rămase

 

Inclusiv pe parcursul trimestrului
II 2019

Banca de Economii S.A.

9 273 217,0

190 217,0

9 083 000,0

1 163 000,0

8 000,0

1 353 217,0

7 920 000,0

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

2 700 000,0

308 000,0

2 392 000,0

329 500,0

24 500,0

637 500,0

2 062 500,0

B.C. „UNIBANK” S.A.

2 148 541,0

282 341,0

1 866 200,0

36 900,0

1 500,0

319 241,0

1 829 300,0

TOTAL

14 121 758,0

780 558,0

13 341 200,0

1 529 400,0

34 000,0

2 309 958,0

11 811 800,0

* În conformitate cu Legea nr.235 din 3.10.2016, Ministerul Finanțelor a subrogat Banca Națională a Moldovei în raporturile legate de creanța față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.
** Nu includ dobânzile achitate pentru creditele de urgență contractate.

 

Lichidatorii celor trei bănci întreprind în continuare măsuri legale aferente recuperării creditelor. Astfel, lichidatorii colaborează cu organele de anchetă și organele judiciare și continuă lucrul cu debitorii, scopul final fiind rambursarea creditelor contractate de la aceste bănci  și achitarea creditelor de urgență acordate de BNM.

Tabelul 3.
Informația cu privire la acțiunile examinate în instanțele de judecată, dosare penale intentate, debitorii aflați în procedură de insolvabilitate și titlurile executorii ale băncilor în proces de lichidare la situația din 30.06.2019

(mii lei)

Denumirea băncii

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total

Acțiuni în instanțele de judecată (banca are calitatea de reclamant)

numărul

37

52

19

108

valoarea

582 971,3

840 800,4

3 152 824,6

4 576 596,4

Debitori aflați în proces de insolvabilitate (suma validată care urmează a fi restituită)

numărul

103

123

20

246

valoarea

2 886 792,4

1 381 006,6

52 429,4

4 320 228,4

Dosare penale aflate în gestiunea organelor de urmărire penală

numărul

20

21

8

49

valoarea

15 575 681,5

15 330 894,9

3 133 792,8

34 040 369,1

Titlurile executorii aflate la executare

numărul

166

259

69

494

valoarea

868 091,7

6 787 395,5

66 310,0

7 721 797,2

Titlurile executorii executate parțial sau total (pe parcursul trimestrului II 2019)

numărul

16

70

16

102

valoarea

126,5

4 373,6

98,5

4 598,6

Titlurile executorii restituite băncii fără executare (pe parcursul trimestrului II 2019)

numărul

0

2

0

2

valoarea

0,0

1 211,9

0,0

1 211,9

 

Adițional, pe parcursul trimestrului II 2019, de către lichidatorii Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., în scopul comercializării activelor aflate în proprietatea  băncii și a bunurilor preluate în posesie, au fost desfășurate mai multe licitații, după cum urmează:

Tabelul 4.
Licitațiile de vânzare a activelor de către Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. desfășurate pe parcursul trimestrului II 2019.

Denumirea băncii

Numărul licitațiilor desfășurate

Numărul activelor adjudecate

Valoarea activelor adjudecate (mii lei)

Banca de Economii S.A.

17

14

17 043,4

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

4

10

6 733,7

B.C. „UNIBANK” S.A.

6

4

787,4

Total

27

28

24 564,5

În conformitate cu prevederile art.386 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995, în scopul asigurării transparenței în derularea procesului de lichidare a băncilor, Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., publică lunar pe site-urile lor oficiale informații detaliate ce țin de:

 • licitațiile desfășurate, bunurile mobile/imobile expuse la licitații, precum și cele comercializate;
 • recuperarea de către bănci a mijloacelor bănești de la data retragerii licențelor;
 • achitarea datoriilor aferente creditelor de urgență.

Informația respectivă poate fi vizualizată accesând paginile web ale băncilor, după cum urmează:

 1. Banca de Economii S.A. – http://bem.md  (compartimentul „Info privind procesul de lichidare” );
 2. BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – http://www.bancasociala.md/news  (compartimentul „Știri”, sub-compartimentul „Informație privind comercializarea/recuperarea activelor, încasările înregistrate și onorarea creanțelor față de BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare”);
 3. B.C. „UNIBANK” S.A. – http://www.unibank.md/  (compartimentul „Info privind lichidarea băncii” ). 

 

Anexe:

 • 1 - 3 – Dinamica principalilor indicatori raportați de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și  B.C. „UNIBANK” S.A.:
    PDF       DOC;
   
 •      4 – Activele lichide ale Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.:
    PDF       DOC.
Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).