• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
10.05.2016

Informație cu privire la activele evaluate ale băncilor în proces de lichidare

 

Lichidarea activelor băncilor în proces de lichidare constă în valorificarea activelor în scopul obținerii mijloacelor bănești, necesare pentru onorarea obligațiilor băncilor față de creditorii lor. Aceasta presupune, în primul rând, încasarea datoriilor de la debitorii băncilor respective, inclusiv din valoarea bunurilor care garantează executarea obligațiilor aferente creditelor.

În acest context, în baza datelor obținute de la lichidatorii băncilor, Banca Națională a stabilit mai multe cazuri în care bunurile imobile depuse ca gaj întru garantarea obligațiilor aferente creditelor acordate de unele bănci (în prezent în proces de lichidare) au fost estimate de către evaluatorii atestați la valoarea care diferă considerabil de valoarea estimată în procesul de vânzare a bunurilor respective.

 

Evaluatorii atestați care au estimat bunurile imobile depuse în gaj în scopul garantării executării obligațiilor de credit de către debitorii băncilor în proces de lichidare la valoarea care diferă considerabil de valoarea bunurilor estimate în procesul de vânzare a acestora

Numele, prenumele evaluatorului

Banca care a acordat credite garantate cu gajul bunurilor imobile evaluate

Numărul de evaluări cu decalaj considerabil dintre valoarea bunului estimată la momentul  garantării cu gaj a obligațiilor de  credit și valoarea bunului estimată în procesul de vânzare a acestuia

Decalajul (maxim) dintre valoarea de piață a bunului estimată în procesul de vânzare și valoarea bunului estimată la momentul  garantării cu gaj a obligațiilor de  credit (%)

Dolganiuc Inna

BC „Universalbank” S.A.

7

-90,84%

Besprozvanîi Andrei

Banca de Economii S.A.

7

-93,29%

Frunza Grigore

Banca de Economii S.A.

2

- 92,89%

Lvovschi Nicolae

Banca de Economii S.A.

BC „Investprivatbank” S.A.

2

1

-96,05%

Cernenco Valentina

Banca de Economii S.A.

1

-94,83%

Grosu Ghenadie

Cebanu Aliona

Banca de Economii S.A.

1

-96,25%

Albu Serghei

Banca de Economii S.A.

1

-98,34%

Agbaș Veaceslav

Banca de Economii S.A.

1

-83,74%

Varzari Oleg

BC „Investprivatbank” S.A.

1

-63,08%

Ștefanco Serghei

BC „Banca Socială” S.A.

1

-68,27%

Iordachi Angelina

BC „Banca Socială” S.A.

1

-82,58%

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).