Opțiuni de accesibilitate

  • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
    Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

  • Anca Dragu, guvernator

    Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 606.

  • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

    A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 606.


  • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

    A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 607.


  • Constantin Șchendra, viceguvernator

    A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
    Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.11.2015

Piaţa valutară în numerar în luna octombrie 2015



Cumpărările/vânzările de valută străină contra lei moldoveneşti pe piaţa valutară internă în numerar în luna octombrie 2015:

 

 

Volumul operaţiunilor
(echivalent în mil. dolari SUA)

 

Total
Ponderea
(în procente)
Total
Cumpărări
Vânzări
Cumpărări
Vânzări
Dolari SUA   46.7 24.0 70.7 24.8 33.1 27.2
Euro 102.8 40.7 143.5 54.7 56.2 55.1
Ruble ruseşti  33.5 4.2 37.7 17.8 5.8 14.5
Lei româneşti  1.8 1.6 3.4 1.0 2.2 1.3
Hrivne ucrainene  0.4 0.4 0.8 0.2 0.6 0.3
Alte valute 2.8 1.5 4.3 1.5 2.1 1.6
Total  188.0 72.4 260.4 100.0 100.0 100.0
 
Modificarea faţă de luna precedentă în procente
Modificarea faţă de luna precedentă în puncte procentuale
Dolari SUA   -16.5 -21.6 -18.3 1.6 -5.0 0.2
Euro -27.8 -2.9 -22.1 -4.4 4.0 -2.3
Ruble ruseşti  -6.9 10.5 -5.3 2.8 1.1 2.1
Lei româneşti  -5.3 -5.9 -5.6 0.2 0.1 0.2
Hrivne ucrainene  0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Alte valute -31.7 -21.1 -28.3 -0.2 -0.3 -0.3
Total  -21.9 -9.8 -18.9      
 
Modificarea faţă de luna respectivă a anului precedent în procente
Modificarea faţă de luna  respectivă a anului precedent în puncte procentuale
Dolari SUA   -26.5 -28.8 -27.3 0.7 -0.2 0.5
Euro -17.4 -28.0 -20.7 7.5 0.4 5.5
Ruble ruseşti  -52.1 -38.2 -50.9 -8.8 -0.9 -6.6
Lei româneşti  -14.3 -23.8 -19.0 0.2 0.1 0.2
Hrivne ucrainene  -50.0 -55.6 -52.9 -0.1 -0.2 -0.2
Alte valute 10.7 17.2 12.9 0.5 0.8 0.6
Total  -28.6 -28.5 -28.6      

 

Statistica

 


Rulajul pieţei valutare în numerar cuprinde totalitatea operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a valutei străine contra monedă naţională, efectuate de unităţile de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice şi raportate în conformitate cu Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 53 din 5 martie 2009).

Determinarea echivalentului în dolari SUA a volumului operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a numerarului de valută străină se efectuează cu aplicarea cursurilor medii oficiale lunare ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă.

Informaţia cu privire la piaţa valutară în numerar se publică lunar până în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).