• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
05.05.2015

Proiect HCA al BNM cu privire la abrogarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

05.05.2015Termenul-limită a expirat

Anunţ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectelor de decizie

Banca Naţională iniţiază, începînd cu 5 mai 2015, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la abrogarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei”.

Elaborarea și adoptarea proiectului în cauză este condiţionată de necesitatea abrogării unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei ca urmare a elaborării Regulamentului privind conturile rezidenților în străinătate ce reglementează aspectele aferente conturilor (în special ale celor supuse autorizării din partea BNM) care se deschid de către rezidenți în instituțiile financiare din străinătate.
Odată cu intrarea în vigoare a regulamentului nominalizat, Instrucţiunea cu privire la deschiderea conturilor în străinătate, inclusiv amendamentele la aceasta urmează a fi abrogate.

De asemenea, din unele hotărîri ale Consiliului de administrație al BNM vor fi excluse punctele ce se referă la actele normative care şi-au pierdut valabilitatea.
Beneficiarii proiectului de decizie sunt rezidenţii din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice este optimizarea cadrului normativ al BNM care reglementează operațiunile valutare de capital.
Proiectul de decizie este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.26 lit.c) şi art.51 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizie, supuse consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 19 mai 2015 dnei Chicu Tatiana pe adresa electronică: Tatiana.Chicu@bnm.md, la numărul de telefon: 022 220450 sau pe adresa:  MD – 2005, mun. Chişinău,  bd. Grigore Vieru nr.1.
Proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la abrogarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei”, precum şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md. și la sediul Băncii Naționale pe adresa: MD – 2005, mun. Chişinău,  bd. Grigore Vieru nr.1.

proiect

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr.
din  _______     2015

Cu privire la abrogarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

În temeiul art.5 alin.(1) lit. l), art.11 alin.(1), art.26 lit.c) şi art.51 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

Se abrogă unele acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, conform anexei.

Anexă
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.XXX  din XXXX 2015

LISTA
actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei care se abrogă

1. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.279 din 13 noiembrie 2003 „Privind aprobarea Instrucţiuni cu privire la deschiderea conturilor în străinătate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.229-233, art.323).

2. Subpunctul 5 din punctul I al Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.25 din 27 ianuarie 2005 „Cu privire la modificarea şi abrogarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei în domeniul reglementării valutare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.20-23, art.67).

3. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.114 din 14 aprilie 2005 „Privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la deschiderea conturilor în străinătate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.62-64, art.230).

4. Subpunctele 1, 3-6 din punctul I al Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.202 din 30 iunie 2005 „Cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei în domeniul reglementării valutare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.98-100, art.344).

5. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.187  din 13 iulie 2006 „Privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la deschiderea conturilor în străinătate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.116-119, art.429).

6. Punctul VII din Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.178  din  18 septembrie 2008 „Cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul reglementării valutare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.187-188, art.558).

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
Cu privire la abrogarea  unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei”

Proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la abrogarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei” (în continuare – proiectul hotărîrii) a fost elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.26 lit.c) şi art.51 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei.
Necesitatea abrogării unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei este condiţionată de elaborarea Regulamentului privind conturile rezidenților în străinătate ce reglementează aspectele aferente conturilor (în special ale celor supuse autorizării din partea BNM) care se deschid de către rezidenți în instituțiile financiare din străinătate.

Odată cu intrarea în vigoare a regulamentului nominalizat, Instrucţiunea cu privire la deschiderea conturilor în străinătate, inclusiv amendamentele la aceasta urmează a fi abrogate.
De asemenea, din unele hotărîri ale Consiliului de administrație al BNM, prin proiectul hotărîrii, vor fi excluse punctele ce se referă la actele normative care şi-au pierdut valabilitatea.

 

Sinteza recomandărilor băncilor licenţiate și altor părți interesate la proiectul Hotărîrii Comitetului
executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la abrogarea  unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei”
(în continuare - proiectul HCE)

 

Nr.

d/o

Prevederile din proiectul HCEVarianta  proiectului HCE transmisă spre avizare prin scrisoarea nr.10-01502/4/1577 din 05.05.2015

Autorul

recomandării

Recomandare

Comentarii

1

2

3

4

5

 

 

Nu au propuneri şi obiecţii:

BC „Banca de Economii” SA

BC “ProCreditBank” SA

BC „Victoriabank” SA

BC „Banca Comercială Română Chişinău” SA

BC „Comerțbank”SA

BC „Eurocreditbank” SA

BC „Fincombank” SA

BC „Moldova Agroindbank” SA

BC „Moldindconbank” SA

BC „Unibank” SA

BC „Eximbank” SA

Asociația Băncilor din Moldova

ÎS „Poșta Moldovei”

Ministerul tehnologiei informației și comunicațiilor al RM

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat

Ministerul Finanțelor

Nu au prezentat avize:

BC „Banca Socială”

BC „Energbank” SA

BC „Mobiasbank” SA

„MMPS COM” SRL

„OSMP-M S.R.L.” SRL

 „Plată Online” SRL

„Artosis” SRL

„QIWI-M” SRL

„Paymaster” SRL

„Paynet Service” SRL

„Microinvest” SRL

 

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și