• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
27.01.2017

Proiectul de hotărîre a Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la abrogarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei"

30.01.2017Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 30.01.2017, consultarea publică a proiectului de hotărîre a Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la abrogarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei”.

Prevederea de bază a proiectului este abrogarea Hotărârii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei Nr. 145 din  15.12.1997 privind aprobarea Regulamentului referitor la raportarea de către băncile autorizate a informaţiei aferente Balanţei de Plăţi despre creditele externe şi autorizaţiile de scoatere a valutei din ţară.

La momentul actual reglementarea raportării informației aferente angajamentelor externe este asigurată de prevederile Instrucţiunii privind angajamentele externe, aprobată prin HCA al BNM nr.185 din 13.07.2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și modificările efectuate la Regulamentul cu privire la raportarea informației aferente Balanței de plăți, aprobat prin HCA al BNM nr. 61 din 11.09.1997 și Instrucțiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei, aprobată prin HCA al BNM nr. 132 din 17.07.2008.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este dictată de faptul că existența simultană a acestor acte normative poate crea confuzii în aplicare. Astfel, inclusiv la solicitarea sectorului bancar, propunem abrogarea regulamentului aprobat prin HCA al Băncii Naţionale a Moldovei Nr. 145 din  15.12.1997.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt băncile licențiate din Republica Moldova.

Impactul estimat al proiectului de decizie este clarificarea și simplificarea modului de raportare a informației către BNM de către băncile licențiate.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume în temeiul art.11 alin (1) și art.27 alin (1) lit.c) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate pînă pe data de 17.02.2017 dlui Ion Veveriță pe adresa electronică: Ion.Veverita@bnm.md, la numărul de telefon: 022 822 648 sau pe adresa poştală: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, nr. 1.

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la abrogarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei” şi nota informativă sînt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei, în secțiunile prezentului bloc informațional.

Proiect

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr. __
din________________2017

Cu privire la abrogarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

În temeiul art.11 alin (1) și art.27 alin (1) lit.c) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se abrogă următoarele acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei:
   1) Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei Nr. 145 din  15.12.1997 privind aprobarea Regulamentului referitor la raportarea de către băncile autorizate a informaţiei aferente Balanţei de Plăţi despre creditele externe şi autorizaţiile de scoatere a valutei din ţară;
   2) Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei Nr. 40 din  19.02.1999 privind modificarea Regulamentului cu privire la raportarea informaţiei aferente Balanţei de Plăţi despre creditele externe şi autorizaţiile de scoatere a valutei din ţară şi abrogarea raportului 08013 "Autorizaţiile de scoatere din ţară a valutei de către persoanele fizice" (F.1-TR);

2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la abrogarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei”

 

Având în vedere faptul că la momentul actual reglementarea raportării informației aferente angajamentelor externe este asigurată de prevederile Instrucţiunii privind angajamentele externe, aprobată prin HCA al BNM nr.185 din 13.07.2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și modificările efectuate la Regulamentul cu privire la raportarea informației aferente Balanței de plăți, aprobat prin HCA al BNM nr. 61 din 11.09.1997 și Instrucțiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei, aprobată prin HCA al BNM nr. 132 din 17.07.2008, se propune abrogarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei Nr. 145 din  15.12.1997 privind aprobarea Regulamentului referitor la raportarea de către băncile autorizate a informaţiei aferente Balanţei de Plăţi despre creditele externe şi autorizaţiile de scoatere a valutei din ţară.

Necesitatea este dictată de faptul că existența simultană a acestor acte normative poate crea confuzii în aplicare. Astfel, inclusiv la solicitarea sectorului bancar, propunem abrogarea acestui regulament.

Proiectul de decizie propus are drept scop clarificarea și simplificarea modului de raportare a informației către BNM de către băncile licențiate.