• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
19.04.2021

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 245/2019

16.04.2021Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei,
aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 245/2019”


Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 245/2019”, (în continuare – proiectul HCE) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), 44 și 47 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), art.84 și 86 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727).

Beneficiarii proiectului HCE sunt băncile licențiate din Republica Moldova.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului HCE, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 30 aprilie 2021, pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău, Departamentul raportări și statistică. Concomitent, pot fi comunicate dnei Ana Buceațchi, pe adresa: ana.buceatchi@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 822 197.

Proiectul HCE al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 245/201” și nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina oficială a Băncii Naționale a Moldovei (http://www.bnm.md, rubrica Legislație - Transparența decizională – Proiecte de decizie supuse consultării publice).

 

Proiect:

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei,
aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 245/2019”


1. Denumirea autorului

Banca Națională a Moldovei


2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru  modificarea Instrucțiunii privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 245/2019” (în continuare – proiectul HCE) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), 44 și 47 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), art.84 și 86 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727).

Modificarea propusă la rândul 13 este condiționată de aprobarea HCE al BNM nr. 302 din 28/2019 (în vigoare din 16.01.2020).

Modificarea propusă la rândul 15 este condiționată de necesitatea de a completa cu informația care atestă aprobarea actului normativ care prevede cerințele față de raport, respectându-se structura tabelului.

Excluderea rândului 39 este condiționată de aprobarea HCE al BNM 13/2020 (în vigoare din 01.04.2020), punctul 2, litera g, prin care este abrogat raportul corespunzător.

În legătură cu aprobarea HCE al BNM nr. 45/2020 (în vigoare din 01.10.2020), HCE al BNM nr. 104/2020 (în vigoare din 01.01.2021) și HCE al BNM nr. 275/2020 (în vigoare din 30.03.2021) prin care cadrul curent de raportare este completat cu rapoarte noi aferente domeniului CoRep, propunem completarea tabelului 1 din Anexa nr. 1 cu informația despre instanțele respective.

Proiectul HCE nu modifică obligațiile de raportare ale băncilor și ale prestatorilor de servicii de plată nebancari, de aceea nu impune alte cerințe față de entitățile raportoare. Astfel, propunem intrarea în vigoare a proiectului HCE la data publicării în Monitorul Oficial.


3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Prezentul proiect nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația UE. 


4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Este actualizată lista rapoartelor din Tabelul 1 Anexa nr. 1 la Instrucțiune.


5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din bugetul de stat.


6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative/normative care se află în conexiune, iar modificările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate, nefiind necesară elaborarea unor acte normative suplimentare pentru implementarea acestuia.


7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230/2010), proiectul HCE este supus consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM - www.bnm.md, la compartimentul „Legislație”, rubrica „Transparența decizională”.


8. Constatările expertizei anticorupție

Urmare expertizei anticorupție efectuate în conformitate cu art. 35 alin. (5) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative și cu Metodologia de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte normative departamentale (Hotărârea Colegiului CNA nr.6/2017), factori de corupție nu au fost identificați.


9. Consultările expertizei de compatibilitate

Întrucât proiectul hotărârii nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, acesta nu va fi expediat Centrului de Armonizare a Legislației pentru efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene.


10. Constatările expertizei juridice

Potrivit art.37 alin. (5) din Legea nr.100/22.12.2017, actele normative emise de Banca Națională a Moldovei nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiției. Totodată, luând în considerare prevederile art.11 alin. (33) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, va fi solicitată o opinie cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiției.


11. Constatările altor expertize

 • Proiectul HCE nu a fost transmis spre avizare Consiliului Concurenței, deoarece nu reglementează activitatea economică;
 • Proiectul HCE nu are impact economic, astfel acesta nu a fost transmis Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru efectuarea expertizei economice.


Guvernatorul
Băncii Naționale a Moldovei

Octavian ARMAȘU

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.