• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
19.11.2020

Raportul de stabilitate financiară 2019Raportul de stabilitate financiară 2019

 

Sumar

Pe parcursul anului 2019, sistemul financiar al Republicii Moldova a fost caracterizat de un nivel înalt de reziliență, cu evoluții neuniforme ale riscurilor la care este expus.

Creșterea economică a continuat pe fundalul unor vulnerabilități interne (inflația volatilă) și externe (soldurile negative ale contului curent și de capital, încetinirea ritmului de creștere economică pe plan mondial în consecința tensiunilor comerciale, a problemelor fiscale în unele state ale UE și a Brexit-ului), sistemul financiar contribuind parțial la redresarea situației economice. Creșterea creditului bancar s-a accelerat, continuând trendul ascendent stabilit în anul precedent. Creditarea populației (persoanele fizice) a continuat dinamica ascendentă, majorându-se finanțările acordate atât de sectorul bancar, cât și de cel nebancar.

Sectorul bancar a realizat performanțe financiare satisfăcătoare, menținându-și pozițiile solide de profitabilitate și solvabilitate. Băncile și-au păstrat  gradul de capitalizare adecvat în procesul de punere în aplicare a standardelor Basel III. În anul 2019, creșterea creditului bancar s-a accelerat, continuând trendul ascendent stabilit în anul precedent. Băncile și-au continuat efortul de reducere a creditelor nefavorabile din portofolii, rata creditelor neperformante constituind 8,5 la sută la finele anului. Cu toate acestea, riscul de credit continuă să prezinte cea mai semnificativă amenințare la adresa stabilității sectorului bancar, ceea ce evidențiază importanța menținerii unor poziții de capital suficiente pentru absorbția pierderilor estimate chiar și în cele mai pesimiste scenarii aferente deteriorării calității activelor.

Pe parcursul anului 2019, băncile au înregistrat o poziție favorabilă de lichiditate, iar excedentul de lichiditate din sectorul bancar s-a restrâns pe fondul sporirii direcționării activelor lichide pentru creditare, astfel, în anul 2019 a continuat tendința pozitivă a gradului de intermediere bancară stabilită în 2018.

Evoluția accelerată a sectorului de creditare nebancară a continuat, depășind ritmul creșterii economiei naționale, însă, comparativ cu anii precedenți creditarea nebancară a populației a crescut într-un ritm inferior creditării bancare. Astfel, continuă să existe premise pentru acumularea riscurilor în sectorul de creditare nebancară și pentru creșterea nivelului general de îndatorare a populației. Riscul de credit aferent împrumuturilor atașate la valută rămâne accentuat, având potențialul de a contribui la creșterea expunerii debitorilor, la fragilizarea situației lor financiare și, respectiv, la creșterea riscului de nerambursare a împrumuturilor în cazul fluctuațiilor nefavorabile ale cursului valutar.

Continuarea procesului de aliniere a legislației naționale la standardele internaționale este esențială pentru promovarea unui sector financiar sigur, stabil și transparent. Per ansamblu, în anul 2019 au fost realizate multiple modificări ale cadrului legislativ și normativ în contextul consolidării stabilității financiare. Astfel, BNM a continuat elaborarea/modificarea actelor normative întru executarea Legii nr.202/2017 privind activitatea băncilor, și anume a fost aprobat Regulamentul cu privire la expunerile mari, s-au operat modificări la Regulamentul privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate și la Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, a fost modificată lista jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență. Totodată a fost aprobat un nou regulament cu privire la SAPI, perfecționate reglementările pentru prestatorii de servicii de plată nebancari și îmbunătățit cadrul legal aferent domeniului valutar. În ce privește cadrul de reglementare aplicabil sectorului nebancar, a fost aprobat Regulamentul cu privire la clasificarea activelor de către organizațiile de creditare nebancară.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: