Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.03.2023

Identificarea la distanță a clienților, prevăzută expres de lege. Mai multe prevederi AML, elaborate cu suportul USAID, adoptate de Legistativ în lectură finală

 


Modificările legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT), care vor permite efectuarea tuturor operațiunilor cu clienții instituțiilor financiare în regim online, au fost adoptate de Parlament în lectură finală.   

Amendamentele elaborate în baza recomandărilor Comitelului MONEYVAL și prevederilor Directivei AML 5 a UE, prin contribuția proiectului USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA), prevăd  posibilitatea utilizării pe larg a modalităților de identificare la distanță a clienților prin mijloace electronice, cum ar fi semnătura electronică calificată sau identificarea foto/video.

În prezent, prevederile cadrului de reglementare sunt insuficiente pentru a oferi entităților financiare libertatea utilizării procedurilor de identificare a clienților prin intermediul metodelor „non-face-to-face”. Acest fapt constituie un impediment în special pentru cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare la inițierea unor relații de afaceri sau la derularea anumitor tranzacții ce solicită obligatoriu prezența fizică a beneficiarului. Îmbunătățirea cadrului de reglementare cu referire la procedurile de identificare la distanță, procedură cunoscută și ca eKYC (Electronic Know Your Customer), în special la nivel de legislație primară, va contribui la sporirea digitalizării acestui proces și, respectiv, va permite efectuarea tuturor operațiunilor cu clienții în regim online. Acest beneficiu va avea drept rezultat economisirea timpului și resurselor clientului, facilitând în același timp interacțiunea cu instituțiile financiare.

„E-KYC, sau electronic-Know Your Customer, permite o modalitate eficientă de a verifica identitatea unui client prin mijloace digitale, ceea ce facilitează accesul clienților la serviciile financiare. Cu toate acestea, ca și în cazul oricărei noi tehnologii, există riscuri potențiale și preocupări care trebuie abordate. Acesta este motivul pentru care este esențial ca e-KYC să fie reglementat eficient pentru a asigura utilizarea în siguranță a serviciilor și produselor financiare”, afirmă viceguvernatorul BNM responsabil de domeniul AML/CFT, Vladimir Munteanu.

În cadrul aceluiași pachet de amendamente adoptate în lectură finală de către Legislativul Republicii Moldova se regăsesc noi prevederi referitoare la măsurile de precauție privind clienții, de determinare a sursei averii sau de păstrare a evidenței tranzacțiilor. O altă prevedere se referă la aplicarea măsurilor de precauție sporită în cazul rezidenților jurisdicțiilor aflate sub monitorizarea organizațiilor internaționale relevante.

Noile prevederi vor intra în vigoare la 1 iulie 2023. Între timp, autoritățile de supraveghere vor avea 6 luni la dispoziție, din data publicării legii, pentru a-și ajusta actele normative subordonate și a elabora unele noi pentru punerea în aplicare a amendamentelor adoptate de Legislativ.

Actualmente Banca Națională a Moldovei, care are ca obiectiv realizarea mai multor acțiuni în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT), implementează, cu suportul Proiectului USAID FSTA, o soluție IT de ultimă generație care va permite monitorizarea riscurilor de spălare a banilor și supravegherea acționarilor bancari.  Tot cu sprijinul Proiectului USAID FSTA, BNM a organizat mai multe instruiri tematice pentru angajații instituției și entitățile supravegheate.

Potrivit legislației, BNM este responsabilă de supravegherea respectării prevederilor AML/CFT de către bănci, prestatorii de servicii de plată și unitățile de schimb valutar, iar din 1 iulie 2023 aceasta va prelua de asemenea supravegherea sectoarelor de creditare nebancară și de asigurări.