• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde

Situațiile financiare individuale anuale auditate ale BNM, 2019Situațiile financiare individuale anuale auditate ale BNM, 2019


Acest raport elucidează starea financiară a Băncii Naționale și nu are legătură directă cu obiectivul fundamental de asigurare și menținere a stabilității prețurilor.

Raportul auditat cuprinde bilanțul contabil individual la data de 31 decembrie 2019, situația individuală a rezultatului global, situația individuală a fluxurilor de mijloace bănești și situația individuală privind capitalul și rezervele pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, și note la situațiile financiare individuale, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

În opinia auditorului independent, "situațiile financiare individuale prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Băncii la 31 decembrie 2019, și performanța sa financiară și fluxurile de mijloace bănești aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară".

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).