• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Situația financiară a sectorului bancar, conform datelor prezentate de către bănci, este caracterizată prin creșterea activelor, creditelor, fondurilor proprii, ratei fondurilor proprii, depozitelor persoanelor fizice, depozitelor persoanelor juridice.

În luna octombrie 2023, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 95,1% comparativ cu 99,3% în luna septembrie 2023.

În luna octombrie 2023, baza monetară s-a majorat cu 413,2 milioane lei (+0,5 la sută) față de luna precedentă și a constituit 78 757,8 milioane lei, fiind cu 7,6 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

În ianuarie – octombrie 2023, volumul eliberărilor cumulative al banilor în numerar în casele băncilor a depășit cu 1 661,8 mil. lei volumul încasărilor cumulative al banilor în numerar pe sistemul bancar.

În luna octombrie 2023, depozitele noi atrase la termen au constituit 3 304,2 milioane lei, micșorându-se cu 10,0 la sută față de luna septembrie 2023.

În luna octombrie 2023, creditele noi acordate au constituit 4 456,4 milioane lei, în descreștere cu 4,1 la sută față de luna septembrie 2023.

La 31 octombrie 2023, activele oficiale de rezervă au constituit 5 080,33 mil. dolari SUA, în creștere cu 198,40 mil. dolari SUA în comparație cu 29 septembrie 2023, când acestea au însumat  4 881,93 mil. dolari SUA.

Valoarea financiară netă a economiei naționale a înregistrat un trend descendent, diminuându-se de la -110 725,3 mil. lei la finele anului 2022 până la -114 087,7 mil. lei la 31.03.2023, iar ulterior valoarea acestui indicator a crescut până la nivelul de -113 052,0 mil. lei la 30.06.2023. 

În ianuarie – septembrie 2023, volumul eliberărilor cumulative al banilor în numerar în casele băncilor licențiate a depășit cu 1 560,5 mil. lei  volumul încasărilor cumulative al banilor în numerar pe sistemul bancar.

În luna septembrie 2023, baza monetară s-a majorat cu 161,9 milioane lei (+0,2 la sută) față de luna precedentă și a constituit 78 344,6 milioane lei, fiind cu 9,3 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

În luna septembrie 2023, depozitele noi atrase la termen (Infografic 1) au constituit 3 670,4 milioane lei, micșorându-se cu 2,3 la sută față de luna august 2023. Depozitele atrase în moneda națională au înregistrat o pondere majoră de 66,6 la sută și au însumat 2 446,1 milioane lei, în creștere cu 10,3 la sută față de luna precedentă.

În luna septembrie 2023, creditele noi acordate (Infografic 1) au constituit 4 648,3 milioane lei, în creștere cu 6,1 la sută față de luna august 2023. Partea majoră (70,9 la sută) reprezintă creditele în moneda națională, care au constituit 3 295,3 milioane lei, în descreștere cu 0,7 la sută față de luna precedentă.

Vezi mai mult