Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.03.2024

Balanța de plăți în trimestrul IV 2023 (date provizorii)          Balanța de plăți în trimestrul IV 2023 (date provizorii)

Panelul cu principalii indicatori ai conturilor internaționale

Buletin statistic nr. 1, 2024 ( vezi Capitolul I )

Tabele și diagrame

Anexe ( vezi anexele 1-6 )


Conform datelor preliminare, în trimestrul IV 2023, deficitul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a totalizat 522,87 mil. USD și s-a ameliorat cu 36,3 la sută, comparativ cu trimestrul IV 2022, pe seama scăderii deficitului comerțului exterior cu bunuri și creșterii excedentului veniturilor primare, în timp ce diminuarea excedentelor balanței serviciilor și veniturilor secundare a influențat deficitul contului curent în sensul creșterii. Raportul dintre deficitul contului curent și PIB a fost de 11,2 la sută, cu 10,0 p.p. mai mic față de cel consemnat în trimestrul IV 2022.

Contul de capital a consemnat, în trimestrul IV 2023, încasări nete în valoare de 17,62 mil. USD, micșorându-se cu 12,9 la sută comparativ cu trimestrul IV 2022. Soldul contului de capital a fost determinat de intrările nete de asistență tehnică din exterior primite de administrația publică pentru finanțarea proiectelor investiționale, care au constituit 10,94 mil. USD, în timp ce intrările nete de capital înregistrate în sectorul privat au totalizat 6,68 mil. USD.

Suma soldurilor contului curent și contului de capital denotă că, drept rezultat al tranzacțiilor curente și de capital ale rezidenților Republicii Moldova cu nerezidenții, necesarul net de finanțare externă, în trimestrul IV 2023, a constituit 505,25 mil. USD, ceea ce reprezintă 10,8 la sută în raport cu PIB.

Contul financiar al balanței de plăți a înregistrat intrări nete de mijloace financiare în valoare de 461,04 mil. USD, ca urmare a majorării nete a pasivelor rezidenților față de nerezidenți generate de tranzacțiile efective, în sumă de 499,78 mil. USD, în timp ce activele financiare externe au crescut cu 38,74 mil. USD, în valoare netă.


Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (conform MBP6), agregate principale, trimestrul IV 2023


Pentru mai multe detalii privind evoluția indicatorilor balanței de plăți vă recomandăm să accesați seriile statistice din baza de date interactivă:

 

Materialul analitic integral pentru conturile internaționale poate fi accesat la:

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).