Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.11.2020

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la stabilirea termenului de transmitere a unor registre ale deținătorilor de valori mobiliare către S.A. „Depozitarul central unic al valorilor mobiliare”

 

În conformitate cu art.46 alin.(5) al Legii cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare nr.234 din 03.10.2016 (Legea nr.234/2016), Banca Naţională a Moldovei este în drept să stabilească, prin actele sale normative, un termen mai mare decît cel indicat la alin.(4) al aceluiași articol în vederea transmiterii registrelor deţinătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central, dar nu mai mult de 24 de luni de la data expirării pentru fiecare termen menţionat la alin.(4).

Astfel, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017, Banca Națională a Moldovei anunță inițierea elaborării proiectului de act normativ cu privire la stabilirea unui alt termen (altul decât cel prevăzut la art. 46 alin.(4) lit. c) din Legea nr.234/2016) de transmitere a unor registre ale deținătorilor de valori mobiliare către S.A. „Depozitarul central unic al valorilor mobiliare”.

În contextul celor expuse, pentru eficientizarea procesului de elaborare a proiectului nominalizat, solicităm prezentarea în termeni proximi, a opiniilor, propunerilor și recomandărilor pe adresa poștală: Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru nr. 1, mun. Chișinău sau pot fi expediate dlui Victor Șușu pe adresa de e-mail: Victor.Susu@bnm.md .

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).