• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
05.07.2022

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la Consiliul Național de Plăți pe lângă Banca Națională a Moldovei

 

Conform prevederilor art.5 alin. (1) lit. f) și art. 491 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art.544), cu modificările ulterioare, Banca Națională a Moldovei este abilitată cu atribuția de promovare a funcționării stabile și eficiente a infrastructurilor pieței financiare.

Suplimentar, Banca Națională a Moldovei este abilitată cu atribuția de a reglementa și supraveghea sistemele de plăți și decontări, instrumentele de plată și alte componente ale sistemelor de plăți din Republica Moldova, a căror funcționare stabilă și eficientă este esențială pentru stabilitatea financiară, pentru implementarea politicii monetare și promovarea încrederii publicului în efectuarea plăților fără numerar, precum și are atribuția de a reglementa și supraveghea activitatea de prestare a serviciilor de plată și activitatea de emitere a monedei electronice. În scopul îndeplinirii acestor atribuții și al fortificării unor mecanisme reale, stabile și eficiente de interacțiune cu actorii pieței, BNM își propune aprobarea unui nou cadru de funcționare a Consiliului Național de Plăți.

Astfel, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017, Banca Națională a Moldovei anunță inițierea elaborării proiectului de act normativ prin care va avea loc aprobarea Regulamentului cu privire la Consiliul Național de Plăți pe lângă Banca Națională a Moldovei.

În contextul celor expuse, pentru eficientizarea procesului de elaborare a proiectului nominalizat, solicităm prezentarea în termen de 10 zile a opiniilor, propunerilor și recomandărilor la adresa poștală: Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru nr. 1, mun. Chișinău sau pot fi expediate Direcției reglementarea, licențierea și dezvoltarea sistemelor de plăți din cadrul BNM la adresa de e-mail: Reglementare.PSP@bnm.md

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).