• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
07.08.2023

Hotărârea nr.146 din 20.07.2023 pentru abrogarea Regulamentului cu privire la acordarea de către băncile comerciale a creditelor de consorţiu din 3.02.1995, aprobat de Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.4 din 3 februarie 1995

 

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Â R E
pentru abrogarea Regulamentului cu privire la acordarea
de către băncile comerciale a creditelor de consorţiu
din 3.02.1995, aprobat de Consiliul de Administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.4
din 3 februarie 1995

nr. 146  din  20.07.2023
(în vigoare 26.08.2023)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 267-270 art. 732 din 26.07.2023

* * *

În temeiul art.27 alin.(1) lit.c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, şi art.37 alin.(1) din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

 1. Se abrogă Regulamentul cu privire la acordarea de către băncile comerciale a creditelor de consorţiu din 3.02.1995, aprobat de Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.4 din 3 februarie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.38-39, art.11).
 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea termenului de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


PREŞEDINTELE
COMITETULUI EXECUTIV
Octavian ARMAŞU

Nr.146. Chişinău, 20 iulie 2023.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).