• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
13.05.2022

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Privind criteriile aplicabile societății de audit în vederea punerii în aplicare a prevederilor art.144 index 1 și art.144 index 2 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor”

16.05.2022Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie


Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 16.05.2022, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Privind criteriile aplicabile societății de audit  în vederea punerii în aplicare a prevederilor art.1441 și art.1442 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor” (în continuare - proiectul hotărârii).

Proiectul hotărârii este inițiat în contextul Legii nr.178/2021 pentru modificarea unor acte normative, care operează modificări la Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (art.VI pct.4), inclusiv ce ține de stabilirea criteriilor pentru calificarea unei societăți de audit ca fiind cu renume internațional.

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt acționarii băncilor din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului hotărârii supus consultării publice constă în stabilirea criteriilor pentru calificarea societății de audit, care va efectua evaluarea și va stabili mărimea prejudiciului patrimonial cauzat acționarilor băncii, față de care au devenit incidente prevederile art.45 alin.(2) şi (4), art.46 alin.(4), art.52 alin.(2), (3), (4), (6) și art.521 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor, precum și va determina prețul acțiunilor potrivit evaluării situației operațiunilor financiare ale băncii ca fiind cu renume internațional.

Proiectul hotărârii este elaborat în temeiul art.27 alin.(1) lit.c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), precum și art.1441 alin.(6) și (7) și art.1442 alin.(5) din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727).

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 31.05.2022, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau la numărul de telefon: 022822442.

Proiectul hotărârii și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

Proiect:

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Privind criteriile aplicabile societății de audit în vederea punerii în aplicare a prevederilor art.1441 și art.1442 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor”


1. Denumirea autorului

Autorul proiectului de act normativ este Banca Națională a Moldovei.


2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite:

La data de 29.11.2021 a intrat în vigoare Legea nr.178/2021 pentru modificarea unor acte normative, care operează modificări la Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (art.VI pct.4), inclusiv în contextul stabilirii criteriilor pentru calificarea unei societăți de audit ca fiind cu renume internațional.

Proiectul Hotărârii Consiliului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Privind criteriile aplicabile societății de audit  în vederea punerii în aplicare a prevederilor art.1441 și art.1442 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor” (în continuare - proiectul hotărârii) este elaborat în temeiul art.27 alin.(1) lit.c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), precum și art.1441 alin.(6) și (7) și art.1442 alin.(5) din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727).

Astfel, proiectul hotărârii are drept scop stabilirea criteriilor pentru calificarea societății de audit, care va efectua evaluarea și va stabili mărimea prejudiciului patrimonial cauzat acționarilor băncii, față de care au devenit incidente prevederile art.45 alin.(2) şi (4), art.46 alin.(4), art.52 alin.(2), (3), (4), (6) și art.521 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor, precum și va determina prețul acțiunilor potrivit evaluării situației operațiunilor financiare ale băncii, ca fiind cu renume internațional.


3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Prezentul proiect nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația UE.


4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul hotărârii stabilește criteriile cărora trebuie să corespundă o societate de audit pentru a fi calificată cu renume internațional în vederea evaluării și stabilirii mărimii prejudiciului patrimonial cauzat acționarilor băncii, față de care au devenit incidente prevederile art.45 alin.(2) şi (4), art.46 alin.(4), art.52 alin.(2), (3), (4), (6) și art.521 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor, precum și determinării prețului acțiunilor potrivit evaluării situației operațiunilor financiare ale băncii.

Astfel, societatea de audit pentru a fi calificată cu renume internațional trebuie cumulativ:

 • să fie înregistrată de o autoritate competentă în domeniul auditului în Republica Moldova sau într-un alt stat și deține licența corespunzătoare pentru desfășurarea activității de audit, în cazul în care aceasta este obligatorie potrivit legislației jurisdicției respective;
 • să fie parte (cu statut de filială, societate-membră, partener sau este parte a unui contract de franciză) din rețeaua societăților de audit care să figureze în clasamentele internaționale de domeniu realizate la nivel mondial de către Comitetul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB - International Accounting Standard Board);
 • să dispună de experiență în activitatea de audit în entitățile de interes public, în domeniul evaluării valorilor mobiliare, inclusiv al evaluării de acțiuni și alte instrumente financiare ale entităților de interes public, precum și în domeniul evaluării de acțiuni și alte instrumente financiare ale băncilor;
 • să nu fie în conflict de interes cu banca, cu acționarii și foștii acționari ai băncii, cu membrii organelor de conducere și cu persoanele cu funcții - cheie pe parcursul ultimilor 3 ani;
 • să dispună de personal care deține certificat de calificare în domeniul evaluării valorilor mobiliare eliberat de o asociație cu renume internațional, precum și certificat de calificare bazat pe Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).


5. Fundamentarea economico-financiară

Proiectul hotărârii nu generează niciun impact de natură economico-financiară.


6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul hotărârii este corelat cu prevederile actelor normative, cu care se află în conexiune, iar ajustările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate, nefiind necesară elaborarea unor acte normative suplimentare pentru implementarea acestuia.


7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230/2010), proiectul hotărârii este supus consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM - www.bnm.md, la compartimentul „Legislație”, rubrica „Transparența decizională”.


8. Constatările expertizei de compatibilitate

Întrucât proiectul hotărârii nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, acesta nu a fost expediat Centrului de Armonizare a Legislației pentru efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene.