• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
07.04.2020

BNM a publicat Raportul cu privire la legalitatea acordării, modalitatea de repartizare și utilizare a creditelor de urgență pentru trei bănci în anii 2014–2015

 

Banca Națională a Moldovei (BNM) a transmis Parlamentului și a publicat Raportul cu privire la legalitatea acordării, în perioada 2014–2015, a creditelor de urgență, asigurate cu garanții de stat, pentru Banca de Economii S.A., B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. şi B.C. „UNIBANK” S.A. precum şi modalitatea de repartizare şi de utilizare a mijloacelor băneşti respective.

Documentul a fost elaborat în scopul executării art.4 din Hotărârea Parlamentului RM nr. 143 din 17.10.2019 „Cu privire la Raportului Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova şi investigării fraudei bancare”. (în redacția Hotărârii Parlamentului nr. 50 din 12.03.2020)

Raportul a fost elaborat în baza documentelor și informațiilor deținute sau obținute de către BNM, în limita competențelor sale, de la bănci, autorități publice, precum și din alte surse.

Banca Națională constată că acordarea creditelor de urgență Băncii de Economii” S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. în perioada noiembrie 2014 - aprilie 2015 a avut loc în corespundere cu cadrul legal, cu competența Băncii Naționale în calitate de banca centrală, cu informația cunoscută și obiectivele survenite la acel moment și în conlucrare cu autoritățile competente ale statului pentru asigurarea soluționării ordonate a acestor bănci în scopul evitării dereglării grave a funcțiilor critice ale sectorului bancar (accesul la depozitele bancare, efectuarea de plăți, asigurarea canalului de transmitere a politicii monetare), protejării prioritare a deponenților și menținerii stabilității financiare. Utilizarea creditelor de urgență de către cele trei bănci a fost efectuată în conformitate cu categoriile de creanțe specificate în Hotărârea Guvernului nr.938 din 13.11.2014.


Detalii:      PDF