• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.08.2020

Implementarea platformei BMatch pe piața valutară interbancară din Republica Moldova

 

Banca Națională a Moldovei prin prisma statutului, atribuțiilor și obiectivelor sale este promotorul continuu al implementării pe piața valutară internă a soluțiilor inovative de natură IT, precum și a cadrului legal, menite să asigure o desfășurare optimă a operațiunilor valutare de o manieră transparentă, eficientă și cu impact pozitiv asupra activității participanților de pe piața valutară internă. Astfel, ca urmare a unui proces riguros de studiu, analiză și testare,  precum și în comună colaborare cu băncile licențiate și compania internațională Bloomberg, începând cu data de 03.08.2020, Banca Națională a Moldovei a lansat pe piața valutară interbancară internă produsul Bloomberg FX Interbank Matching System (FXGO BMatch), care va fi utilizat în calitate de soluție suplimentară de tranzacționare în cadrul sistemului informațional Bloomberg. Este de menționat că platforma de tranzacționare BMatch a fost lansată și fucționează cu succes în peste 20 de țări din diferite regiuni ale lumii.

Avantajele sistemului FXGO BMatch sunt inclusiv următoarele:

 • un mod intuitiv, interactiv și rapid de plasare a ordinelor de tranzacționare de către participanții pe piața valutară interbancară în cadrul platformei unice de tranzacționare oferită de către compania Bloomberg. Astfel, odată plasate, ordinele de cumpărare urmează a fi în timp real potrivite cu ordinele de vânzare corespunzătoare ale altor participanți și executate într-un mod automat, procedura similară fiind aplicată și ordinelor de vânzare;
 • creșterea gradului de lichiditate odată cu asigurarea volumelor optime necesare pentru buna desfășurare a tranzacțiilor de pe piața valutară interbancară;
 • optimizarea, transparentizarea și eficientizarea procesului de tranzacționare pe piața valutară interbancară din Republica Moldova și prin urmare dezvoltarea acesteia;
 • asigurarea unui ciclu de tranzacționare complet, și anume: afișarea cotațiilor înaintea efectuării tranzacțiilor, efectuarea propriu-zisă a tranzacțiilor, precum și transmiterea și stocarea automată a datelor privind tranzacțiile încheiate în sistem.