• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
15.09.2020

Informația aferentă procesului de lichidare a Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 30.06.2020

 

Lichidatorii celor 3 bănci în proces de lichidare întreprind în continuare măsuri în vederea valorificării activelor. Astfel, din data retragerii licențelor (16.10.2015) Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. și până la 30.06.2020 băncile în cauză au încasat mijloace bănești în sumă totală de 2 477 971,6 mii lei.


Tabelul 1.
Încasări înregistrate în perioada 16.10.2015 – 30.06.2020 de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.
(mii lei)

Denumirea
 băncii

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total
pe parcursul trimestrului II

Total
din data retragerii licențelor

pe parcursul trimestrului II

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul trimestrului  II

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul trimestrului II

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

Încasări de la rambursarea creditelor

170,0

231 273,0

10 472,5

492 549,4

29,5

115 676,6

10 672,1

839 498,9

Încasări de la achitarea dobânzilor la credite

401,3

35 674,6

950,2

58 169,8

0,0

0,0

1 351,6

93 844,4

Încasări de la achitarea penalităților și a comisioanelor la credite

0,0

600,0

225,5

1 079,2

0,0

0,0

225,5

1 679,2

Încasări de la comercializarea gajului luat în posesie

3 705,0

97 300,1

6 656,5

48 048,2

152,6

14 823,8

10 514,1

160 172,2

Total rambursarea creditelor și comercializarea gajului

4 276,4

364 847,7

18 304,8

599 846,5

182,1

130 500,4

22 763,3

1 095 194,7

Încasări din vânzarea mijloacelor fixe

27,9

207 230,0

5 843,3

95 582,8

8,0

16 666,7

5 879,3

319 479,5

Încasări din vânzarea altor active

3,5

2 779,4

30,9

7 362,7

4,2

1 971,2

38,6

12 113,3

Total vânzarea activelor aflate în proprietate

31,4

210 009,4

5 874,3

102 945,5

12,2

18 637,8

5 917,8

331 592,7

Alte încasări

25 147,4

1 014 942,5

2 059,0

19 268,4

477,7

16 973,3

27 684,1

1 051 184,2

TOTAL încasări

29 455,1

1 589 799,6

26 238,0

722 060,4

672,1

166 111,6

56 365,2

2 477 971,6

 

Figura 1.
Diagrama încasărilor înregistrate de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. pe parcursul anului 2019-2020

 

În perioada noiembrie 2014 – octombrie 2015, Banca Națională a Moldovei a acordat Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. credite de urgență asigurate cu garanții de stat, în sumă totală de 14 121 758,0 mii lei, după cum urmează:

 • Banca de Economii S.A. – 9 273 217,0 mii lei;
 • BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – 2 700 000,0 mii lei;
 • B.C. „UNIBANK” S.A. – 2 148 541,0 mii lei.

Atât mijloacele disponibile în conturile Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la data retragerii licențelor, cât și mijloacele încasate ulterior de lichidatori sunt utilizate pentru cheltuielile aferente procesului de lichidare, precum și pentru onorarea creanțelor aferente creditului de urgență.


Din data retragerii licențelor și până la 30.06.2020 inclusiv, lichidatorii băncilor au achitat Băncii Naționale (până la 03.10.2016 inclusiv) și Ministerului Finanțelor (începând cu data de 04.10.2016) o parte din datoriile aferente creditelor de urgență acordate băncilor până la numirea lichidatorilor, care conform ordinii onorării creanțelor sunt în prima clasă de creanțe pentru achitare.

Tabelul 2.
Onorarea creanțelor Băncii Naționale a Moldovei și Ministerului Finanțelor* față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 30.06.2020
(mii lei)

Denumirea

Suma
creditelor utilizate

Rambursări cumulative către BNM de la data retragerii licenței până la 03.10.2016 inclusiv **

 

Suma creditelor neachitate către BNM și convertite în VMS

Rambursări cumulative către Ministerul Finanțelor de la 04.10.2016 până la 30.06.2020 inclusiv

Total rambursări cumulativ

Soldul creditelor rămase

 

Inclusiv pe parcursul trimestrului
II 2020

Banca de Economii S.A.

9 273 217,0

190 217,0

9 083 000,0

1 238 000,0

28 000,0

1 428 217,0

7 845 000,0

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

2 700 000,0

308 000,0

2 392 000,0

410 000,0

16 500,0

718 000,0

1 982 000,0

B.C. „UNIBANK” S.A.

2 148 541,0

282 341,0

1 866 200,0

38 400,0

0,0

320 741,0

1 827 800,0

TOTAL

14 121 758,0

780 558,0

13 341 200,0

1 686 400,0

44 500,0

2 466 958,0

11 654 800,0

* În conformitate cu Legea nr.235 din 3.10.2016, Ministerul Finanțelor a subrogat Banca Națională a Moldovei în raporturile legate de creanța față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.
** Nu includ dobânzile achitate pentru creditele de urgență contractate.

 

Lichidatorii celor trei bănci întreprind în continuare măsuri legale aferente recuperării creditelor. Astfel, lichidatorii colaborează cu organele de anchetă și organele judiciare și continuă lucrul cu debitorii, scopul final fiind rambursarea creditelor contractate de la aceste bănci  și achitarea creditelor de urgență acordate de BNM.

Tabelul 3.
Informația cu privire la acțiunile examinate în instanțele de judecată, dosare penale intentate, debitorii aflați în procedură de insolvabilitate și titlurile executorii ale băncilor în proces de lichidare la situația din 30.06.2020
(mii lei)

Denumirea băncii

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total

Acțiuni în instanțele de judecată (banca are calitatea de reclamant)

numărul

17

41

14

72

valoarea

419 756,5

687 049,1

3 084 713,2

4 191 518,9

Debitori aflați în proces de insolvabilitate (suma validată care urmează a fi restituită)

numărul

90

125

20

235

valoarea

2 880 171,6

1 378 397,0

57 090,6

4 315 659,2

Dosare penale aflate în gestiunea organelor de urmărire penală

numărul

22

20

8

50

valoarea

17 087 567,3

14 807 336,5

3 094 007,4

34 988 911,2

Titlurile executorii aflate la executare

numărul

167

232

62

461

valoarea

887 934,2

771 681,4

99 873,0

1 759 488,5

Titlurile executorii executate parțial sau total (pe parcursul trimestrului II 2020)

numărul

16

48

8

72

valoarea

743,2

1 420,5

48,4

2 212,1

Titlurile executorii restituite băncii fără executare (pe parcursul trimestrului II 2020)

numărul

0

0

0

0

valoarea

0,0

0,0

0,0

0,0

Notă:  * - totalul dosarelor penale și valoarea totală a acestora nu pot fi utilizate, având în vedere că sunt raportate de fiecare bancă separat, fără a lua în considerație că pot face obiectul aceleiași investigații.

 

Adițional, pe parcursul trimestrului II 2020, de către lichidatorii Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., în scopul comercializării activelor aflate în proprietatea  băncii și a bunurilor preluate în posesie, au fost desfășurate mai multe licitații, după cum urmează:

Tabelul 4.
Licitațiile de vânzare a activelor de către Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. pe parcursul trimestrului II  2020

Categoria/denumirea băncii

Banca de Economii S.A.

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C.„UNIBANK” S.A.

Total

proprietate

posesie

proprietate

posesie

proprietate

posesie

Numărul licitațiilor

anunțate

4

1

1

1

1

2

9

desfășurate

1

1

1

1

0

0

4

Numărul activelor expuse

66

52

9

15

1

2

145

Numărul activelor adjudecate

6

39

1

2

0

0

48

Valoarea totală de piață (mii lei)

3 570,8

7 143,9

1 928,0

2 953,8

0

0

15 596,5

Prețul total de adjudecare (mii lei)

2 650,3

11 667,2

1 672,0

1 726,0

0

0

17 715,6


În conformitate cu prevederile art.386 din Legea nr.550/1995 cu privire la lichidarea băncilor, în scopul asigurării transparenței în derularea procesului de lichidare a băncilor, Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., publică lunar pe site-urile lor oficiale informații detaliate ce țin de:

 • licitațiile desfășurate, bunurile mobile/imobile expuse la licitații, precum și cele comercializate;
 • recuperarea de către bănci a mijloacelor bănești de la data retragerii licențelor;
 • achitarea datoriilor aferente creditelor de urgență.

Informația respectivă poate fi vizualizată accesând paginile web ale băncilor, după cum urmează:

 1. Banca de Economii S.A. – http://bem.md  (compartimentul „Info privind procesul de lichidare” );
 2. BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – http://www.bancasociala.md/news  (compartimentul „Știri”,
 3. sub-compartimentul „Informație privind comercializarea/recuperarea activelor, încasările înregistrate și onorarea creanțelor față de BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare”); B.C. „UNIBANK” S.A. http://www.unibank.md/  (compartimentul „Info privind lichidarea băncii” ).

 

Anexe:

 • 1 - 3 – Dinamica principalilor indicatori raportați de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și  B.C. „UNIBANK” S.A.;
    PDF       DOC
   
 • 4 – Activele lichide ale Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A..
    PDF       DOC