• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
25.11.2016

Informație cu privire la desfășurarea procesului de lichidare a Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la data de 25 noiembrie 2016

În perioada noiembrie 2014 – octombrie 2015, Banca Națională a Moldovei a acordat Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. credite de urgență asigurate cu garanții de stat, în sumă totală de 14,121,758,000.0 lei, după cum urmează:
- Banca de Economii S.A. - 9,273,217,000.0 lei;
- BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – 2,700,000,000.0 lei;
- B.C. „UNIBANK” S.A. – 2,148,541,000.0 lei.

Din data retragerii licențelor la Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. până în prezent (22.11.2016) cele trei bănci au achitat datoria aferentă creditului de urgență contractat de la BNM în mărime de cca 824.6 mil. lei, din mijloacele încasate în urma rambursării creditelor debitorilor, comercializării activelor și disponibilitățile în conturi la data retragerii licențelor.

În continuare este prezentat tabelul cu informația detaliată privind achitarea datoriilor aferente creditelor de urgență acordare de BNM.

(mii Lei)

Denumirea

Suma
creditelor utilizate

Rambursări cumulative către BNM de la data retragerii licenței până la 03.10.2016 inclusiv *

Rambursări cumulative către Ministerul Finanțelor de la 04.10.2016 până la 22.11.2016 inclusiv **

Total rambursări cumulativ

Soldul creditelor rămase

Banca de Economii S.A.

9,273,217.0

190,217.0

12,000.0

202,217.0

9,071,000.0

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

2,700,000.0

308,000.0

26,000.0

334,000.0

2,366,000.0

B.C. „UNIBANK” S.A.

2,148,541.0

282,341.0

6,000.0

288,341.0

1,860,200.0

TOTAL

14,121,758.0

780,558.0

44,000.0

824,558.0

13,297,200.0

Nu includ dobânzile achitate pentru creditele de urgență contractate.
** În conformitate cu Legea nr.235 din 03.10.2016, Ministerul Finanțelor a emis obligațiuni de stat în valoare egală cu creditele neachitate de către Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. şi BC „UNIBANK” S.A. și a transmis aceste obligațiuni în contul Băncii Naționale. Ca urmare, Ministerul Finanțelor a subrogat Banca Naţională a Moldovei în raporturile legate de creanța față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. şi BC „UNIBANK” S.A.

 

Potrivit estimărilor administratorilor speciali prezentate în rapoartele lor din 16.10.2015, activele posibil de recuperat ale celor trei bănci au constituit în total 1,474.5 mil. lei:

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare – 445.3 mil. lei, inclusiv din:

 • rambursarea portofoliului de credite – 256.9 mil de lei;
 • comercializarea mijloacelor fixe – 107.5 mil lei;
 • alte active, inclusiv gajul transmis în posesie și acțiunile/cotele de participare – 48.8 mil lei.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare – 645.6 mil lei, inclusiv din:

 • rambursarea portofoliului de credite – 450.0 mil de lei;
 • comercializarea mijloacelor fixe – 90 mil. lei;
 • alte active, inclusiv gajul transmis în posesie și acțiunile/cotele de participare – 49.7 mil lei.

BC „UNIBANK” S.A. în proces de lichidare – 383.6 mii lei, inclusiv din:

 • rambursarea portofoliului de credite – 161.4 mil de lei;
 • alte active, inclusiv gajul transmis în posesie și acțiunile/cotele de participare – 96.9 mil lei.

 

De la data retragerii licențelor până în prezent, băncile în proces de lichidare au recuperat mijloace bănești în mărime de 634.9 mil lei, după cum urmează:

Banca de Economii S.A. – 269.0 mil lei, inclusiv din:

 • achitarea creditelor şi comercializarea gajului – 191.1 mil lei;
 • comercializarea activelor – 57.9 mil lei.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – 250.7 mil lei, inclusiv din:

 • achitarea creditelor şi comercializarea gajului – 230.5 mil lei;
 • comercializarea activelor – 18.8 mil lei.

BC „UNIBANK” S.A. – 115.2, inclusiv din:

 • achitarea creditelor şi comercializarea gajului – 102.5 mil lei;
 • comercializarea activelor – 9.2 mil lei.

 

Lichidatorii celor trei bănci au întreprins mai multe măsuri legale aferente recuperării creditelor. Astfel, urmare acțiunilor înaintate de către lichidatori, în prezent în instanțele de judecată se examinează 269 dosare pentru recuperarea mijloacelor, în sumă totală de 4,186,073.6 mii lei, inclusiv:

 

Dosare

Echivalent, mii lei

Acțiuni privind încasarea datoriei

76

1,472,507.1

Acțiuni privind transmiterea în posesie a bunurilor gajate

33

384,199.9

Acțiuni privind validarea creanțelor băncii față de debitorii aflați în proces de insolvabilitate

160

2,329,366.5

 

La situația din 31.10.2016, cele trei bănci în proces de lichidare au înaintat spre executare 380 titluri executorii, cu echivalentul a 4,042,677.6 mii lei, inclusiv:

 • Banca de Economii S.A. – 96 titluri executorii, cu echivalentul a 204,552.1 mii lei;
 • BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – 243 titluri executorii, cu echivalentul a 3,806,243.9 mii lei;
 • BC „UNIBANK” S.A. – 41 titluri executorii, cu echivalentul a 31,911.6 mii lei.

Conform informației furnizate de Procuratura Generală, valoarea totală a bunurilor și mijloacelor bănești puse sub sechestru în cadrul anchetelor penale ce vizează faptele infracționale cu prejudicierea celor trei bănci constituie circa 1 mld lei, conform valorii cadastrale. Valoarea de piață va fi determinată atunci când se va purcede la executarea hotărârilor judecătorești și derularea licitațiilor corespunzătoare. Conform sentințelor pronunțate până la momentul actual s-a dispus recuperarea a 803.5 mil lei.

Banca Națională a identificat mai multe cazuri în care bunurile imobile depuse ca gaj întru garantarea executării obligațiilor de credit de către debitorii băncilor în proces de lichidare au fost estimate de către evaluatorii atestați la valoare care diferă considerabil de valoarea estimată în procesul de vânzare a bunurilor respective și a publicat lista acestor evaluatori. În legătură cu aceste cazuri, băncile în proces de lichidare au sesizat organele de drept privind legalitatea acțiunilor evaluatorilor care au executat rapoartele respective. Astfel, Banca de Economii S.A. a expediat pe adresa Inspectoratului National de Investigații 4 sesizări,  BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – o sesizare către Centrul Național Anticorupție, cu solicitări privind examinarea legalității acțiunilor evaluatorilor. Totodată, lichidatorii acestor bănci s-au adresat către Agenția Relații Funciare și Cadastru cu solicitarea de a verifica corectitudinea efectuării evaluării pentru 22 rapoarte de evaluare.

Având ca scop asigurarea transparenței în derularea procesului de lichidare a băncilor, Banca Națională la 22.09.2016 a publicat pe pagina web oficială a BNM informații cu privire la procesului de lichidare a Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. şi BC „UNIBANK” S.A. și anume:

 • informație cu privire la creditele de urgență acordate acestor bănci;
 • informație cu privire la utilizarea creditelor de urgență;
 • informație cu privire la bunurile mobile/imobile comercializate în cadrul administrării speciale și lichidării acestor bănci.

Totodată, Banca Națională a solicitat celor trei bănci în proces de lichidare publicarea lunară pe site-urile lor oficiale, într-un loc vizibil publicului, informații detaliate și actualizate cu privire la activele expuse spre vânzare prin licitații. Începând cu luna octombrie 2016, cele trei bănci în proces de lichidare, publică pe site-urile lor oficiale informațiile respective.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).