• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
23.02.2018

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere”

23.02.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei a inițiat, începând cu 23 februarie 2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere” (în continuare – proiectul hotărârii).

Elaborarea proiectului hotărârii este condiționată de necesitatea stabilirii unui cadru coerent de raportare pe baza unui set armonizat de standarde.

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului hotărârii supuse consultării publice îl va constitui stabilirea unor reguli uniforme pentru raportarea în scopuri de supraveghere a băncilor în ceea ce privește cerințele de fonduri proprii ale băncilor, riscul de credit, de piață, operațional, de decontare/livrare ș.a.

Proiectul hotărârii este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 lit. c), art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și art. 83 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.

Recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 19 martie 2018 pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău, sau pot fi comunicate la numărul de telefon 022 822 272.

Proiectul hotărârii și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei, www.bnm.md, și la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

         Proiect:

         _____DOC      _____PDF

 

NOTA DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere”

 

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere a” (în continuare – proiectul hotărârii) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 lit. c), art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și art.83 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.

Proiectul hotărârii este parte componentă a obiectivelor Băncii Naționale a Moldovei de implementare a standardelor Basel III (CRD IV), și anume a cadrului de raportare COREP, aferent actelor de reglementare elaborate în cadrul proiectului TWINNING privind consolidarea capacității Băncii Naționale a Moldovei în domeniul reglementării și supravegherii bancare, în contextul transpunerii Directivei 2013/36/EU și Regulamentului 575/2013I. Proiectul are ca scop alinierea la standardele stabilite la nivelul Uniunii Europene - sistemul de raportare COREP, dezvoltat de Comitetul European al Supraveghetorilor Bancari (CEBS).

Proiectul hotărârii instituie cerințe cu privire la formatul și modul de raportare a informației aferente fondurilor proprii ale băncilor, ratelor de capital, precum și a celei aferente riscurilor de piață, de credit, operațional, de decontare/livrare, necesară pentru determinarea cuantumului total al expunerii la risc în vederea calculării ratelor capitalului (suficiența capitalului).

În proiectul hotărârii au fost incluse rapoartele care au la bază actele normative elaborate la prima etapă de transpunere a cadrului european. Pentru fiecare raport este stabilit un format care urmează a fi respectat, precum și modul de completare a acestuia, cu referințe la puncte concrete din regulamentele care stau la baza raportului. Aceste precizări vor oferi băncilor o mai buna înțelegere a informației care urmează a inclusă în raport.

Odată cu intrarea în vigoare a prezentei instrucțiunii vor fi efectuate modificările de rigoare în alte acte aferente raportării, în vederea abrogării rapoartelor care vor dubla informațiile din rapoartele COREP (Raportul privind calculul capitalului normativ total (ORD 3.11) și Raportul privind evaluarea suficienței capitalului ponderat la risc (ORD 3.12)).

Aprobarea proiectului hotărârii va contribui la obținerea unei informații pe deplin armonizate cu noile reglementări aferente fondurilor proprii ale băncilor, fapt care va asigura o analiză complexă a fondurilor proprii, inclusiv în contextul riscurilor asumate de bancă în cadrul procesului de supraveghere.