• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.06.2021

Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrului I 2021 (date provizorii)Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrului I 2021 (date provizorii)


Conform datelor preliminare, poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, la 31.03.2021, a constituit -5 375,90 mil. USD (sau 44,3 la sută relativ la PIB), soldul debitor scăzând față de sfârşitul anului 2020 cu 2,1 la sută.


Poziția investițională internațională a Republicii Moldova la 31.03.2021 (mil. USD)

 

Poziția la 31.12.

2020

Modificări care reflectă:

Poziția la 31.03.

2021

dinamica totală

fluxul din BP

schimbări de preţ

fluctuaţia ratei de schimb

alte schimbări

Poziţia investiţională internaţională (netă)

-5 493,85

117,95

-346,54

16,01

227,79

220,69

-5 375,90

 Active

5 823,14

-77,35

-226,40

-0,18

-77,05

226,28

5 745,79

  Investiţii directe

329,29

7,21

7,65

 

-0,44

 

336,50

  Investiţii de portofoliu

12,65

 

 

 

 

 

12,65

  Derivate financiare

4,00

 

 

 

 

 

4,00

  Alte investiţii

1 693,66

-8,70

-199,49

 

-35,49

226,28

1 684,96

  Active de rezervă*

3 783,54

-75,86

-34,56

-0,18

-41,12

 

3 707,68

 Pasive

11 316,99

-195,30

120,14

-16,19

-304,84

5,59

11 121,69

  Investiții directe

4 851,39

-116,92

55,86

-16,19

-162,51

5,92

4 734,47

  Investiţii de portofoliu

26,51

0,16

0,17

 

-0,01

 

26,67

  Derivate financiare

3,74

0,17

0,17

 

 

 

3,91

  Alte investiţii

6 435,35

-78,71

63,94

0,00

-142,32

-0,33

6 356,63

* fluxul din BP evaluat la rata de schimb zilnică;
Notă: Pentru evaluarea stocurilor se utilizează cross cursurile oficiale de schimb ale valutelor originale față de dolarul SUA, la sfârșit de perioadă.


Soldul activelor financiare externe a însumat 5 745,79 mil. USD, în scădere cu 1,3 la sută de la începutul anului, iar al pasivelor – 11 121,69 mil. USD, diminuându-se cu 1,7 la sută.

Diminuarea poziției activelor financiare externe pe parcursul trimestrului I 2021 a fost determinată de scăderea cu 2,0 la sută a soldului activelor oficiale de rezervă. Ele au constituit 3 707,68 mil. USD la 31.03.2021, ceea ce corespunde tuturor criteriilor de suficiență: (i) acoperirea a cel puțin 3 luni de importuri de bunuri și servicii (au acoperit 7,3 luni de import efectiv); (ii) acoperirea integrală prin rezerve a datoriei externe pe termen scurt (au acoperit 155,9 la sută); (iii) acoperirea a 20% din masa monetară M2 (au acoperit 87,2 la sută) etc.

Evoluția poziției pasivelor externe a fot determinată de categoria investiții directe, al cărei sold a înregistrat o scădere de 2,4 la sută de la începutul anului, determinată, în principal, de fluctuația ratelor de schimb ale valutelor originale față de dolarul SUA. Poziția angajamentelor externe sub formă de investiții directe a totalizat 4 734,47 mil. USD la 31.03.2021, reprezentând 42,6 la sută din totalul pasivelor externe. Soldul investițiilor directe în capitalul propriu a totalizat 2 837,48 mil. USD, din care investitorilor din ţările UE-27 le-a revenit o pondere de 82,2 la sută (neschimbată față de finele anului 2020), din ţările CSI – 5,9 la sută (+0,4 p.p.), din alte ţări – 11,9 la sută din total (-0,4 p.p.).

La diminuarea poziției pasivelor externe a contribuit și scăderea soldului angajamentelor sub formă de împrumuturi (cu excepția celor intragrup) cu 1,9 la sută față de 31.12.2020, determinată, de asemenea, de fluctuația ratelor de schimb ale valutelor originale față de dolarul SUA. Poziția angajamentelor externe sub formă de împrumuturi a constituit 4 043,66 mil. USD, ceea ce reprezintă 36,4 la sută din totalul pasivelor externe.


Seriile statistice în Baza de date interactivă:

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).