• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.12.2022

Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrului III 2022 (date provizorii)          Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrul III 2022 (date provizorii)

Buletin statistic nr. 4, 2022 (vezi Capitolul II)

Anexe (vezi anexele 7-12)

Conform datelor preliminare, poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, a constituit -5 686,98 mil. USD (sau -39,7 la sută raportat la PIB), soldul net debitor aprofundându-se față de sfârșitul anului 2021 cu 9,0 la sută.

Poziția investițională internațională a Republicii Moldova la 30.09.2022 (mil. USD)

 

 

Poziția la 31.12.

2021

Modificări care reflectă:

Poziția la 30.09.

2022

dinamica totală

fluxul din BP

schimbări de preţ

fluctuaţia ratei de schimb

alte schimbări

Poziţia investiţională internaţională (netă)

-5 218,42

-468,56

-1 591,14

24,72

674,54

423,32

-5 686,98

 Active

6 448,98

-258,48

-340,10

-14,63

-295,99

392,24

6 190,50

  Investiţii directe

345,94

62,39

60,25

 

2,14

 

408,33

  Investiţii de portofoliu

12,12

1,33

1,36

-0,01

-0,02

 

13,45

  Derivate financiare

4,00

 

 

 

 

 

4,00

  Alte investiţii

2 185,04

-647,86

-924,57

 

-115,53

392,24

1 537,18

  Active de rezervă*

3 901,88

325,66

522,86

-14,62

-182,58

 

4 227,54

 Pasive

11 667,40

210,08

1 251,04

-39,35

-970,53

-31,08

11 877,48

  Investiții directe

4 801,48

97,74

515,35

-39,35

-354,38

-23,88

4 899,22

  Investiţii de portofoliu

23,79

0,63

0,82

 

-0,19

 

24,42

  Derivate financiare

5,15

0,40

0,40

 

 

 

5,55

  Alte investiţii

6 836,98

111,31

734,47

 

-615,96

-7,20

6 948,29

* fluxul din BP evaluat la rata de schimb zilnică;

Notă: Pentru evaluarea stocurilor se utilizează cross‑cursurile oficiale de schimb ale valutelor originale față de dolarul SUA, la sfârșit de perioadă

 

Poziția activelor financiare externe a însumat  6 190,50 mil. USD, diminuându-se cu 4,0 la sută de la începutul anului, iar a pasivelor – 11 877,48 mil. USD, în creștere cu 1,8 la sută. Raportul dintre poziția activelor și pasivelor externe a constituit 52,1 la sută (-3,2 p.p. față de situația de la finele anului 2021).

Fluxul negativ înregistrat în balanța de plăți (-340,10 mil. USD), precum și fluctuația ratelor de schimb ale valutelor originale față de dolarul SUA (-295,99 mil. USD) și modificarea prețurilor instrumentelor financiare (-14,63 mil. USD) au influențat poziția activelor financiare în sensul scăderii, în timp ce alte schimbări (392,24 mil. USD) au influențat poziția activelor în sensul creșterii

Poziția pasivelor a fost determinată de majorarea cu 1,6 la sută a angajamentelor sub formă de alte investiții, ele deținând ponderea majoră (58,5 la sută) în pasivele externe ale țării. Alte investiții au constat în proporție de 61,2 la sută din împrumuturi, 29,8 la sută – credite comerciale și avansuri, 5,2 la sută - drepturi speciale de tragere, 3,0 la sută – numerar și depozite și 0,8 la sută – alte pasive.

Fluxul pozitiv înregistrat în balanța de plăți (1 251,04 mil. USD). În același timp, fluctuația ratelor de schimb ale valutelor originale față de dolarul SUA (-970,53 mil. USD), modificarea prețurilor instrumentelor financiare (-39,35 mil. USD), precum și alte schimbări (-31,08 mil. USD) au influențat poziția pasivelor în sensul scăderii.

 

Seriile statistice în Baza de date interactivă:

 

Materialul analitic integral pentru conturile internaționale poate fi accesat la:

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).