Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.12.2020

Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrului III 2020 (date provizorii)Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrului III 2020 (date provizorii)


Poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, la 30.09.2020, a constituit -5 625,21 mil. USD (sau 47,6 la sută relativ la PIB), soldul debitor aprofundându-se față de sfârşitul anului 2019 cu 12,8 la sută.


Poziția investițională internațională a Republicii Moldova la 30.09.2020 (mil. USD)

 

Situaţia la 31.12.

2019

Modificări care reflectă:

Situaţia la 30.09.

2020

dinamica totală

fluxul din BP

schimbări de preţ

fluctuaţia ratei de schimb

alte schimbări

Poziţia investiţională internaţională (netă)

-4 985,71

-639,50

-652,12

-28,36

-123,50

164,48

-5 625,21

 Active

5 290,47

15,75

-177,74

1,00

62,13

130,36

5 306,22

  Investiţii directe

332,41

-5,78

-6,10

 

0,32

 

326,63

  Investiţii de portofoliu

11,20

1,29

1,29

 

 

 

12,49

  Derivate financiare

4,00

 

 

 

 

 

4,00

  Alte investiţii

1 883,23

-373,52

-540,84

 

36,96

130,36

1 509,71

  Active de rezervă*

3 059,63

393,76

367,91

1,00

24,85

 

3 453,39

 Pasive

10 276,18

655,25

474,38

29,36

185,63

-34,12

10 931,43

  Investiții directe

4 733,94

79,69

22,74

29,30

60,70

-33,05

4 813,63

  Investiţii de portofoliu

25,91

0,28

0,57

0,06

-0,35

 

26,19

  Derivate financiare

3,33

0,32

0,32

 

 

 

3,65

  Alte investiţii

5 513,00

574,96

450,75

 

125,28

-1,07

6 087,96

* fluxul din BP evaluat la rata de schimb zilnică;
Notă: Pentru evaluarea stocurilor se utilizează cross cursurile oficiale de schimb ale valutelor originale față de dolarul SUA, la sfârșit de perioadă.


Stocul activelor financiare externe a însumat 5 306,22 mil. USD, în creștere cu 0,3 la sută de la începutul anului, iar al pasivelor –  10 931,43 mil. USD, majorându-se cu 6,4 la sută. Raportul dintre stocul activelor şi pasivelor externe a constituit 48,5 la sută, fiind în descreștere cu 2,9 p.p. față de situația de la finele anului 2019.

Pe parcursul primelor nouă luni anului 2020, stocul activelor oficiale de rezervă a crescut cu 12,9 la sută comparativ cu stocul de la începutul anului, constituind 3 453,39 mil. USD la 30.09.2020. Volumul activelor oficiale de rezervă corespunde tuturor criteriilor de suficiență (i) acoperirea a cel puțin 3 luni de importuri de bunuri și servicii (au acoperit 6,9 luni de import efectiv); (ii) acoperirea integrală prin rezerve a datoriei externe pe termen scurt (au acoperit 150,4 la sută); (iii) acoperirea a 20% din masa monetară M2 (au acoperit 85,4 la sută) etc.

Stocul angajamentelor sub formă de investiții directe a totalizat 4 813,63 mil. USD (în creștere cu 1,7 la sută de la începutul anului), reprezentând 44,0 la sută din totalul pasivelor externe. Stocul pasivelor sub formă de împrumuturi (cu excepția celor intragrup) a crescut cu 12,9 la sută față de 31.12.2019 și a constituit 3 863,27 mil. USD, ceea ce reprezintă 35,3 la sută din totalul angajamentelor externe.


Seriile statistice în Baza de date interactivă:

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).