Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.03.2020

Poziția investițională internațională la sfârșitul anului 2019 (date provizorii)Poziția investițională internațională la sfârșitul anului 2019 (date provizorii)


Conform datelor preliminare, poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, la 31.12.2019, a constituit -5 084,65 mil. USD, soldul debitor aprofundându-se față de sfârşitul anului 2018 cu 21,1 la sută.

Poziția investițională internațională a Republicii Moldova la 31.12.2019 (mil. USD)

 

Situaţia la 31.12.

2018

Modificări care reflectă:

Situaţia la 31.12.

2019

dinamica totală

fluxul din BP

schimbări de preţ

fluctuaţia ratei de schimb

alte schimbări

Poziţia investiţională internaţională (netă)

-4 198,10

-886,55

-1 205,94

-81,61

38,81

362,19

-5 084,65

 Active

5 544,18

-228,29

-511,57

1,93

-12,44

293,79

5 315,89

  Investiţii directe

299,93

46,75

46,94

 

-0,19

 

346,68

  Investiţii de portofoliu

6,65

4,55

4,55

 

 

 

11,20

  Derivate financiare

4,00

 

 

 

 

 

4,00

  Alte investiţii

2 238,42

-344,04

-623,55

 

-14,28

293,79

1 894,38

  Active de rezervă*

2 995,18

64,45

60,49

1,93

2,03

 

3 059,63

 Pasive

9 742,28

658,26

694,37

83,54

-51,25

-68,40

10 400,54

  Investiții directe

4 161,29

675,07

593,01

96,30

-16,40

2,16

4 836,36

  Investiţii de portofoliu

49,64

-23,83

-0,10

-12,76

-0,98

-9,99

25,81

  Derivate financiare

3,63

0,76

0,76

 

 

 

4,39

  Alte investiţii

5 527,72

6,26

100,70

 

-33,87

-60,57

5 533,98

* fluxul din BP evaluat la rata de schimb zilnică;
Notă: Pentru evaluarea stocurilor se utilizează cross cursurile oficiale de schimb ale valutelor originale față de dolarul SUA, la sfârșit de perioadă.


Activele financiare externe au însumat 5 315,89 mil. USD, în scădere cu 4,1 la sută de la începutul anului, iar pasivele –  10 400,54 mil. USD, în creştere cu 6,8 la sută. Raportul dintre stocul activelor şi pasivelor externe a constituit 51,1 la sută, fiind în descreștere cu 5,8 p.p. față de situația de la finele anului 2018.

Pe parcursul anului 2019, stocul activelor oficiale de rezervă s-a majorat cu 2,2 sută comparativ cu stocul de la începutul anului, constituind 3 059,63 mil. USD la 31.12.2019. Volumul activelor oficiale de rezervă corespunde tuturor criteriilor de suficiență: acoperirea a cel puțin 3 luni de importuri de bunuri și servicii (au acoperit 5,6 luni de import efectiv); acoperirea integrală prin rezerve a datoriei externe pe termen scurt (au acoperit 141,7 la sută) etc.

Stocul angajamentelor sub formă de investiții directe a totalizat 4 836,36 mil. USD (în creștere cu 16,2 la sută de la începutul anului), reprezentând 46,5 la sută din totalul pasivelor externe. Stocul pasivelor sub formă de împrumuturi (cu excepția celor intragrup) a sporit cu 0,6 la sută față de 31.12.2018 și a constituit 3 438,50 mil. USD, ceea ce reprezintă 33,1 la sută din totalul angajamentelor externe.


Seriile statistice în Baza de date interactivă:

Poziția investițională internațională

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).