• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.06.2022

Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrului I 2022 (date provizorii)          Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrul I 2022 (date provizorii)

Buletin statistic nr. 2, 2022 (vezi Capitolul II)

Anexe (vezi anexele 7-10)


Conform datelor preliminare, poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, a constituit -6 115,29 mil. USD (sau -43,6 la sută raportat la PIB), soldul net debitor aprofundându-se față de sfârșitul anului 2021 cu 8,0 la sută.


Poziția investițională internațională a Republicii Moldova la 31.03.2022 (mil. USD)

 

Poziția la 31.12.

2021

Modificări care reflectă:

Poziția la 31.03.

2022

dinamica totală

fluxul din BP

schimbări de preţ

fluctuaţia ratei de schimb

alte schimbări

Poziţia investiţională internaţională (netă)

-5 660,97

-454,32

-601,53

-20,56

133,57

34,20

-6 115,29

 Active

6 266,44

-431,10

-385,62

-4,92

-40,56

 

5 835,34

  Investiţii directe

342,47

16,74

16,91

 

-0,17

 

359,21

  Investiţii de portofoliu

5,17

0,60

0,60

 

 

 

5,77

  Derivate financiare

4,00

 

 

 

 

 

4,00

  Alte investiţii

2 012,92

21,01

41,83

 

-20,82

 

2 033,93

  Active de rezervă*

3 901,88

-469,45

-444,96

-4,92

-19,57

 

3 432,43

 Pasive

11 927,41

23,22

215,91

15,64

-174,13

-34,20

11 950,63

  Investiții directe

4 800,73

72,13

194,55

15,64

-103,91

-34,15

4 872,86

  Investiţii de portofoliu

23,81

-0,11

-0,02

 

-0,09

 

23,70

  Derivate financiare

5,14

-0,08

-0,08

 

 

 

5,06

  Alte investiţii

7 097,73

-48,72

21,46

 

-70,13

-0,05

7 049,01

* fluxul din BP evaluat la rata de schimb zilnică;
Notă: Pentru evaluarea stocurilor se utilizează cross cursurile oficiale de schimb ale valutelor originale față de dolarul SUA, la sfârșit de perioadă


Din punctul de vedere al structurii poziția investiţională internaţională pe categorii funcționale, diminuarea poziției activelor financiare externe pe parcursul trimestrului I 2022 a fost determinată de scăderea cu 12,0 la sută (-469,45 mil. USD) a poziției activelor de rezervă. Concomitent, pozițiile activelor sub formă de alte investiții s-au majorat cu 1,0 la sută, iar cele sub formă de investiții directe - cu 4,9 la sută.

Evoluția poziției pasivelor a fost determinată de creșterea cu 1,5 la sută a angajamentelor sub formă de investiții directe. Poziția investițiilor directe în capitalul propriu a totalizat 2 935,19 mil. USD (+1,7 la sută comparativ cu 31.12.2021), iar al instrumentelor de natura datoriei – 1 937,67 mil. USD (+1,1 la sută).

Componenta cu ponderea majoritară (59,0 la sută) în pasivele externe ale țării, alte investiții, s-a diminuat cu 0,7 la sută față de finele anului 2021, constituind 7 049,01 mil. USD. Alte investiții au constat în proporție de 58,8 la sută din împrumuturi, 32,2 la sută – credite comerciale și avansuri, 5,6 la sută - drepturi speciale de tragere, 2,2 la sută – numerar și depozite și 1,2 la sută – alte pasive.


Seriile statistice în Baza de date interactivă:

 

Materialul analitic integral pentru conturile internaționale poate fi accesat la:

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).