Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.09.2022

Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrului II 2022 (date provizorii)          Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrul II 2022 (date provizorii)

Buletin statistic nr. 3, 2022 (vezi Capitolul II)

Anexe (vezi anexele 7-11)

Conform datelor preliminare, poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, a constituit -5 840,94 mil. USD (sau -41,0 la sută raportat la PIB), soldul net debitor aprofundându-se față de sfârșitul anului 2021 cu 11,9 la sută.

 

Poziția investițională internațională a Republicii Moldova la 30.06.2022 (mil. USD)

 

Poziția la 31.12.

2021*

Modificări care reflectă:

Poziția la 30.06.

2022

dinamica totală

fluxul din BP

schimbări de preţ

fluctuaţia ratei de schimb

alte schimbări

Poziţia investiţională internaţională (netă)

-5 218,42

-622,52

-1 061,37

-2,73

415,73

25,85

-5 840,94

 Active

6 448,98

-632,34

-480,94

-9,90

-141,50

 

5 816,64

  Investiţii directe

345,94

32,44

33,12

 

-0,68

 

378,38

  Investiţii de portofoliu

12,12

1,45

1,46

 

-0,01

 

13,57

  Derivate financiare

4,00

 

 

 

 

 

4,00

  Alte investiţii

2 185,04

-380,74

-318,01

 

-62,73

 

1 804,30

  Active de rezervă**

3 901,88

-285,49

-197,51

-9,90

-78,08

 

3 616,39

 Pasive

11 667,40

-9,82

580,43

-7,17

-557,23

-25,85

11 657,58

  Investiții directe

4 801,48

30,88

316,29

-7,17

-259,52

-18,72

4 832,36

  Investiţii de portofoliu

23,79

-0,23

-0,04

 

-0,19

 

23,56

  Derivate financiare

5,15

0,46

0,46

 

 

 

5,61

  Alte investiţii

6 836,98

-40,93

263,72

 

-297,52

-7,13

6 796,05

* date revizuite
** fluxul din BP evaluat la rata de schimb zilnică;
Notă: Pentru evaluarea stocurilor se utilizează cross‑cursurile oficiale de schimb ale valutelor originale față de dolarul SUA, la sfârșit de perioadă

 

Poziția activelor financiare externe a însumat 5 816,64 mil. USD, diminuându-se cu 9,8 la sută de la începutul anului, iar a pasivelor – 11 657,58 mil. USD, în scădere cu 0,1 la sută. Raportul dintre poziția activelor și pasivelor externe a constituit 49,9 la sută (-5,4 p.p. față de situația de la finele anului 2021).

Poziția pasivelor a fost determinată de fluctuația ratelor de schimb ale valutelor originale față de dolarul SUA (-557,23 mil. USD), alte schimbări (-25,85 mil. USD) și modificarea prețurilor instrumentelor financiare (-7,17 mil. USD). Fluxul pozitiv înregistrat în balanța de plăți (+580,43 mil. USD) a influențat poziția pasivelor externe în sensul creșterii.

Din punctul de vedere al structurii, poziția investițională internațională pe sectoare instituționale, BNM și societățile care acceptă depozite au înregistrat scăderea pozițiilor lor creditoare nete relative la PIB, iar administrația publică și alte sectoare (alte societăţi financiare, societăţi nefinanciare, gospodăriile populaţiei şi instituțiile fără scop lucrativ) – reducerea pozițiilor lor debitoare nete față de nerezidenți.

Din punctul de vedere al structurii, poziția investițională internațională pe categorii funcționale, diminuarea poziției activelor financiare externe, a fost determinată de scăderea cu 17,4 la sută a poziției activelor sub formă de alte investiții, în special, a celor sub formă de numerar și depozite (-30,0 la sută), precum și de poziția activelor de rezervă care s-a diminuat cu 7,3 la sută. Concomitent, poziția investițiilor directe s-a majorat cu 9,4 la sută, a celor de portofoliu - cu 12,0 la sută, iar poziția derivatelor financiare a rămas neschimbată.

 

Seriile statistice în Baza de date interactivă:

 

Materialul analitic integral pentru conturile internaționale poate fi accesat la:

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).