Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.03.2022

Poziția investițională internațională la sfârșitul anului 2021 (date trimestriale provizorii)         Poziția investițională internațională la sfârșitul anului 2021 (date trimestriale provizorii)

Buletin statistic nr. 1, 2022 (vezi Capitolul II)

Conform datelor preliminare, poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, la 31.12.2021, a constituit -5 660,97 mil. USD (sau 41,4 la sută relativ la PIB), soldul net debitor aprofundându-se față de sfârşitul anului 2020 cu 4,3 la sută.

Poziția investițională internațională a Republicii Moldova la 31.12.2021 (mil. USD)

 

Poziția la 31.12.

2020

Modificări care reflectă:

Poziția la 31.12.

2021

dinamica totală

fluxul din BP

schimbări de preţ

fluctuaţia ratei de schimb

alte schimbări

Poziţia investiţională internaţională (netă)

-5 428,24

-232,73

-1 602,58

65,79

267,12

1 036,94

-5 660,97

 Active

5 852,16

414,28

-455,44

-1,79

-147,44

1 018,95

6 266,44

  Investiţii directe

337,32

5,15

5,88

 

-0,73

 

342,47

  Investiţii de portofoliu

12,65

-7,48

-7,48

 

 

 

5,17

  Derivate financiare

4,00

 

 

 

 

 

4,00

  Alte investiţii

1 714,65

298,27

-659,62

 

-61,06

1 018,95

2 012,92

  Active de rezervă*

3 783,54

118,34

205,78

-1,79

-85,65

 

3 901,88

 Pasive

11 280,40

647,01

1 147,14

-67,58

-414,56

-17,99

11 927,41

  Investiții directe

4 747,79

52,94

244,76

-67,58

-122,49

-1,75

4 800,73

  Investiţii de portofoliu

26,51

-2,70

-2,54

 

-0,16

 

23,81

  Derivate financiare

3,74

1,40

1,40

 

 

 

5,14

  Alte investiţii

6 502,36

595,37

903,52

 

-291,91

-16,24

7 097,73

* fluxul din BP evaluat la rata de schimb zilnică;
Notă: Pentru evaluarea stocurilor se utilizează cross‑cursurile oficiale de schimb ale valutelor originale față de dolarul SUA, la sfârșit de perioadă

Poziția activelor  financiare externe a însumat 6 266,44 mil. USD, în creștere cu 7,1 la sută de la începutul anului, iar a pasivelor - 11 927,41 mil. USD, majorându-se cu 5,7 la sută. Creșterea poziției activelor financiare s-a datorat altor schimbări (+1 018,95 mil. USD). Concomitent, fluxul negativ înregistrat în balanța de plăți (-455,44 mil. USD), fluctuația ratelor de schimb ale valutelor originale față de dolarul SUA (-147,44 mil. USD) și modificarea prețurilor instrumentelor financiare (-1,79 mil. USD) au influențat poziția activelor financiare în sensul scăderii.

Majorarea poziției pasivelor a fost determinată de fluxul pozitiv înregistrat în balanța de plăți (+1 147,14 mil. USD). Fluctuația ratelor de schimb ale valutelor originale față de dolarul SUA (-414,56 mil. USD), modificarea prețurilor instrumentelor financiare (-67,58 mil. USD), precum și alte schimbări (-17,99 mil. USD) au dus la scăderea poziției pasivelor externe.

Seriile statistice în Baza de date interactivă:

Raportul integrat al poziției investiționale internaționale (MBP6)

Poziția investițională internațională (MBP6) în prezentare standard

Poziția investițională internațională (MBP6) în prezentare analitică, pe scadențe

Poziția investițională internațională (MBP6) în prezentare analitică, pe instrumente

Poziția investițională internațională (MBP6) în prezentare analitică, pe sectoare

Materialul analitic integral pentru conturile internaționale poate fi accesat la:

Conturile internaționale ale Republicii Moldova în anul 2021 (date trimestriale provizorii)

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).