• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde

Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrului II 2020 (date provizorii)Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrului II 2020 (date provizorii)

 

Conform datelor preliminare, poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, la 30.06.2020, a constituit -5 124,91 mil. USD, soldul debitor aprofundându-se față de sfârşitul anului 2019 cu 2,8 la sută.


Poziția investițională internațională a Republicii Moldova la 30.06.2020 (mil. USD)

 

Situaţia la 31.12.

2019

Modificări care reflectă:

Situaţia la 30.06.

2020

dinamica totală

fluxul din BP

schimbări de preţ

fluctuaţia ratei de schimb

alte schimbări

Poziţia investiţională internaţională (netă)

-4 985,71

-139,20

-263,15

9,69

-15,87

130,13

-5 124,91

 Active

5 290,47

240,25

142,38

3,23

-7,27

101,91

5 530,72

  Investiţii directe

332,41

9,97

9,95

 

0,02

 

342,38

  Investiţii de portofoliu

11,20

1,24

1,24

 

 

 

12,44

  Derivate financiare

4,00

 

 

 

 

 

4,00

  Alte investiţii

1 883,23

95,12

-12,32

 

5,53

101,91

1 978,35

  Active de rezervă*

3 059,63

133,92

143,51

3,23

-12,82

 

 3 193,55

 Pasive

10 276,18

379,45

405,53

-6,46

8,60

-28,22

10 655,63

  Investiții directe

4 733,94

-41,76

0,17

-6,52

-7,93

-27,48

4 692,18

  Investiţii de portofoliu

25,91

0,14

0,44

0,06

-0,36

 

26,05

  Derivate financiare

3,33

0,69

0,69

 

 

 

4,02

  Alte investiţii

5 513,00

420,38

404,24

 

16,88

-0,74

5 933,38

* fluxul din BP evaluat la rata de schimb zilnică;
Notă: Pentru evaluarea stocurilor se utilizează cross cursurile oficiale de schimb ale valutelor originale față de dolarul SUA, la sfârșit de perioadă.


Activele financiare externe au însumat 5 530,72 mil. USD, în creștere cu 4,5 la sută de la începutul anului, iar pasivele –  10 655,63 mil. USD, majorându-se cu 3,7 la sută. Raportul dintre stocul activelor şi pasivelor externe a constituit 51,9 la sută, fiind în creștere cu 0,4 p.p. față de situația de la finele anului 2019.

Pe parcursul primei jumătăți a anului 2020, stocul activelor oficiale de rezervă a crescut cu 4,4 sută comparativ cu stocul de la începutul anului, constituind 3 193,55 mil. USD la 30.06.2020. Volumul activelor oficiale de rezervă corespunde tuturor criteriilor de suficiență: (i) acoperirea a cel puțin 3 luni de importuri de bunuri și servicii (au acoperit 6,3 luni de import efectiv); (ii) acoperirea integrală prin rezerve a datoriei externe pe termen scurt (au acoperit 143,9 la sută); (iii) acoperirea a 20% din masa monetară M2 (au acoperit 85,1 la sută) etc.

Stocul angajamentelor sub formă de investiții directe a totalizat 4 692,18 mil. USD (în scădere cu 0,9 la sută de la începutul anului), reprezentând 44,0 la sută din totalul pasivelor externe. Stocul pasivelor sub formă de împrumuturi (cu excepția celor intragrup) a crescut cu 10,5 la sută față de 31.12.2019 și a constituit 3 779,21 mil. USD, ceea ce reprezintă 35,5 la sută din totalul angajamentelor externe.


Seriile statistice în Baza de date interactivă:

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).