Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.06.2017

Cererea și oferta de valută pe piața valutară în luna mai 2017În luna mai 2017, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 101.0 la sută, comparativ cu 116.3 la sută în luna aprilie 2017.

În raport cu luna precedentă, oferta netă de valută de la persoanele fizice a crescut cu 36.6 mil. USD sau cu 26.6 la sută, iar cererea netă de valută din partea agenților economici - cu 54.2 mil. USD sau cu 45.8 la sută.

 

Tabelul nr.1 Evoluția cererii și ofertei nete de valută străină, mil. dolari SUA

Nr.

crt.

 

Mai
2017

Aprilie 2017

Modificarea

Ianuarie-mai
2017

Ianuarie-mai 
2016 1

Modificarea

1.

Oferta netă de valută de la persoanele fizice

174.3

137.7

26.6%

706.9

798.7

-11.5%

2.

Cererea netă de valută din partea persoanelor juridice

172.6

118.4

45.8%

685.3

651.9

5.1%

3.

Gradul de acoperire (1/2)

101.0%

116.3%

-15.3 p.p.

103.2%

122.5%

-19.3 p.p.

// 1 date actualizate

 

În luna mai, cursul mediu de schimb al monedei naționale în raport cu dolarul SUA s-a apreciat cu 3.5 la sută comparativ cu luna aprilie 2017, de la 19.3527 până la 18.6677 USD/MDL.

Cursul leului s-a înscris pe un trend de apreciere mai rapidă în raport cu dolarul SUA începând cu ultima săptămână a lunii aprilie, ca urmare a formării unui surplus însemnat de valută pe piață (graficul nr.2). În decurs de 2 săptămâni consecutiv, excedentul de valută s-a cifrat la cca 29 mil. USD. În aceste condiții, BNM a intervenit prin procurări parțiale ale surplusului, în volum de 10 mil. USD. Pe fondul persistenței presiunilor de apreciere, până la finele lunii mai, volumul total al procurărilor realizate de BNM a atins 36 mil. USD 2 , creându-se premise pentru temperarea ritmului de apreciere a monedei naționale.

// 2 volum calculat după data valutării

 

Graficul nr.1 Gradul de acoperire a cererii nete de valută străină din partea agenţilor economici prin oferta netă de valută străină de la persoanele fizice

Graficul nr.2 Mărimea poziției valutare totale a băncilor licențiate, intervențiile BNM și cursul zilnic USD/MDL

 

În ceea ce privește structura valutară a ofertei nete de valută de la persoanele fizice, ponderea majoritară i-a revenit în continuare monedei unice europene (67.6 la sută), urmată de dolarul SUA (19.7 la sută) și rubla rusească (11.0 la sută).

Tabelul nr.2. Oferta netă de valută de la persoanele fizice dezagregată pe principalele valute

 

Mai 2017

Aprilie 2017

cumpărări

vânzări

net

cumpărări

vânzări

net

mil.

USD

pondere

%

mil.

USD

pondere

%

mil.

USD

pondere

%

mil.

USD

pondere

%

mil.

USD

pondere

%

mil.

USD

pondere

%

USD

62.1

23.5

27.8

30.9

34.3

19.7

51.1

23.3

29.0

35.5

22.1

16.1

EUR

169.2

64.0

51.3

56.8

117.9

67.6

133.6

60.9

43.0

52.6

90.6

65.8

RUB

23.8

9.0

4.6

5.1

19.2

11.0

26.4

12.0

3.9

4.8

22.5

16.3

Alte valute

9.4

3.5

6.5

7.2

2.9

1.7

8.3

3.8

5.8

7.1

2.5

1.8

Total

264.5

100.0

90.2

100.0

174.3

100.0

219.4

100.0

81.7

100.0

137.7

100.0

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: