• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.07.2017

Cererea și oferta de valută pe piața valutară în luna iunie 2017În luna iunie 2017, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 124.5 la sută, comparativ cu 101.0 la sută în luna mai 2017.

În raport cu luna precedentă, oferta netă de valută de la persoanele fizice s-a majorat cu 6.7 mil. USD sau cu 3.8 la sută, iar cererea netă de valută din partea agenților economici a înregistrat o evoluție inversă, diminuând-se cu 27.2 mil. USD sau cu 15.8 la sută.

Aceste evoluții au creat premise pentru intervențiile BNM de procurare a 39.2 mil. USD din piață.

 

Tabelul nr.1 Evoluția cererii și ofertei nete de valută străină, mil. dolari SUA

Nr.crt.

 

Iunie 2017

Mai 2017

Modificarea

Ianuarie-Iunie
2017

Ianuarie-Iunie
2016

Modificarea

1.

Oferta netă de valută de la persoanele fizice

181.0

174.3

3.8%

888.0

961.6

-7.7%

2.

Cererea netă de valută din partea persoanelor juridice

145.4

172.6

-15.8%

830.7

790.0

5.2%

3.

Gradul de acoperire (1/2)

124.5%

101.0%

23.5 p.p.

106.9%

121.7%

-14.8 p.p.

 

Graficul nr.1 Gradul de acoperire a cererii nete de valută străină din partea agenţilor economici prin oferta netă de valută străină de la persoanele fizice

 

 

 

În aceste condiții, în luna iunie, leul și-a temperat aprecierea în raport cu dolarul SUA, cursul mediu al acestuia coborând de la 18.6677 până la 18.2401 USD/MDL sau cu 2.3 la sută comparativ cu aprecierea atestată în luna mai 2017 de 3.5 la sută.

În ceea ce privește structura valutară a ofertei nete de valută de la persoanele fizice, ponderea majoritară i-a revenit în continuare monedei unice europene (68.7 la sută), urmată de dolarul SUA (18.8 la sută) și rubla rusească (11.0 la sută).

 

Tabelul nr.2. Oferta netă de valută de la persoanele fizice dezagregată pe principalele valute

 

Iunie 2017

Mai 2017

cumpărări

vânzări

net

cumpărări

vânzări

net

mil.
USD

pondere
%

mil.
USD

pondere
%

mil.
USD

pondere
%

mil.
USD

pondere
%

mil.
USD

pondere
%

mil.
USD

pondere
%

USD

61.9

22.9

27.8

31.1

34.1

18.8

62.1

23.5

27.8

30.9

34.3

19.7

EUR

173.9

64.4

49.6

55.5

124.3

68.7

169.2

64.0

51.3

56.8

117.9

67.6

RUB

24.4

9.0

4.5

5.1

19.9

11.0

23.8

9.0

4.6

5.1

19.2

11.0

Alte valute

10.1

3.7

7.4

8.3

2.7

1.5

9.4

3.5

6.5

7.2

2.9

1.7

Total

270.3

100.0

89.3

100.0

181.0

100.0

264.5

100.0

90.2

100.0

174.3

100.0

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: