• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.01.2014

Piaţa valutară a Republicii Moldova în luna decembrie 2013În luna decembrie 2013 rulajul tranzacţiilor pe piaţa valutară internă prin virament a constituit echivalentul a 1,948.7 mil. dolari SUA, înregistrând o majorare de 20.0 la sută sau cu 325.3 mil. dolari SUA mai mult faţă de luna noiembrie 2013 (echivalentul a 1,623.4 mil. dolari SUA). Ponderea majoritară de 70.1 la sută în luna de referinţă le-a revenit dolarilor SUA, fiind în descreştere cu 1.9 p.p. faţă de luna noiembrie 2013. Luna decembrie 2013 s-a caracterizat printr-o creştere a tranzacţiilor în euro, reprezentând ca pondere 28.4 la sută din rulajul pieţei valutare, cu 2.1 p.p. mai mult  în comparaţie cu luna noiembrie 2013 (26.3 la sută). Ponderea rulajului în ruble ruseşti a constituit 1.1 la sută, în descreştere faţă de luna noiembrie 2013 cu 0.1 p.p.. De menţionat că, rulajul pieţei valutare în luna decembrie 2013 a inclus şi tranzacţii în valute ca leul românesc, hrivna ucraineană, rubla belarusă, lira sterlină, francul elveţian, precum şi alte valute străine ale căror pondere a constituit cca 0.4 la sută, fiind nesemnificativă în rulajul total al pieţei valutare.

În luna decembrie 2013 Banca Naţională a Moldovei nu a efectuat operaţiuni pe piaţa valutară interbancară.

Cumpărările/vânzările contra lei moldoveneşti ale principalelor valute străine pe piaţa valutară internă prin virament în luna decembrie 2013

 

Volumul operaţiunilor(echivalent în mil. dolari SUA)

Total

Ponderea(în procente)

Total

cumpărări

vânzări

cumpărări

vânzări

Dolari SUA

595.7

771.0

1366.7

69.7

70.4

70.1%

Euro

243.2

310.3

553.5

28.5

28.4

28.4%

Ruble ruseşti

11.2

10.4

21.6

1.3

0.9

1.1%

Alte valute

4.0

2.9

6.9

0.5

0.3

0.4%

Total

854.1

1094.6

1948.7

100.0

100.0

100.0%

 

Modificarea faţă de luna precedentă

(în procente)

Modificarea faţă de luna precedentă

(în puncte procentuale)

Dolari SUA

14.6

18.7

16.9

-2.1

-1.8

-1.9

Euro

27.2

31.6

29.7

2.1

2.1

2.1

Ruble ruseşti

23.8

-2.1

9.8

0.1

-0.2

-0.1

Alte valute

4.4

-12.5

-3.4

-0.1

-0.1

-0.1

Total

18.0

21.7

20.0

0.0

0.0

0.0

Rulajul total al tranzacţiilor de cumpărare/vânzare contra lei moldoveneşti a principalelor valute străine efectuate pe piaţa valutară internă în numerar în luna decembrie 2013 a constituit echivalentul a 377.5 mil. dolari SUA, majorându-se cu 13.1 la sută comparativ cu luna precedentă (echivalentul a 333.7 mil. dolari SUA). În aceeaşi ordine de idei, în luna decembrie 2013 au crescut atât cumpărările cât şi vânzările cu 14.2 la sută şi 9.7 la sută, respectiv.

Cumpărările nete ale principalelor valute străine pe piaţa valutară internă în numerar pe parcursul lunii decembrie 2013 s-au majorat faţă de luna noiembrie 2013 cu 27.8 mil. dolari SUA, de la 169.5 mil. dolari SUA până la 197.3 mil. dolari SUA.

În structura rulajului total al tranzacţiilor de cumpărare/vânzare contra lei moldoveneşti a principalelor valute străine efectuate pe piaţa valutară internă în numerar în decembrie 2013, tranzacţiile în euro au constituit 45.5 la sută, în dolari SUA  –  29.4 la sută, în ruble ruseşti – 23.4 la sută, în lei româneşti – 0.9 la sută şi în hrivne ucrainene – 0.8 la sută. Comparativ cu luna precedentă, pe fundalul creşterii ponderii rulajului în ruble ruseşti cu 4.1 p.p., s-au redus ponderile rulajului în dolari SUA şi în euro cu 2.3 p.p. şi 1.7 p.p., respectiv.

Cumpărările/vânzările contra lei moldoveneşti ale principalelor valute străine pe piaţa valutară internă în numerar în luna decembrie 2013

 

Volumul operaţiunilor(echivalent în mil. dolari SUA)

Total

Ponderea (în procente)

Total

cumpărări

vânzări

cumpărări

vânzări

Dolari SUA

81.7

29.4

111.1

28.4

32.6

29.4

Euro

122.8

48.9

171.7

42.7

54.3

45.5

Ruble ruseşti

79.8

8.7

88.5

27.8

9.7

23.4

Lei româneşti

1.7

1.7

3.4

0.6

1.9

0.9

Hrivne ucrainene

1.4

1.4

2.8

0.5

1.5

0.8

Total

287.4

90.1

377.5

100.0

100.0

100.0

 

Modificarea faţă de luna precedentă

(în procente)

Modificarea faţă de luna precedentă

(în puncte procentuale)

Dolari SUA

2.4

12.6

4.9

-3.3

0.8

-2.3

Euro

8.8

9.4

8.9

-2.1

-0.2

-1.7

Ruble ruseşti

42.8

2.4

37.4

5.5

-0.7

4.1

Lei româneşti

6.3

21.4

13.3

0.0

0.2

0.0

Hrivne ucrainene

0.0

0.0

0.0

-0.1

-0.2

-0.1

Total

14.2

9.7

13.1

0.0

0.0

0.0

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: