Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.02.2015

Cererea şi oferta de valută străină pe piaţa valutară în luna ianuarie 2015În luna ianuarie 2015, gradul de acoperire a cererii nete de valută străină din partea agenţilor economici prin oferta netă de valută străină de la persoanele fizice a constituit 47.2 la sută. Pentru comparație, de menționat că în luna decembrie 2014, acest indicator a constituit 33.6 la sută, iar în luna ianuarie 2014 – 83.4 la sută. În raport cu luna precedentă, oferta netă de valută străină de la persoanele fizice s-a redus cu 5.4 la sută, iar cererea netă de valută străină din partea persoanelor juridice a înregistrat o diminuare de 32.7 la sută.

Decalajul dintre cerere și ofertă a fost acoperit de Banca Națională a Moldovei prin intervenții nete de vânzare a 114.4 mil. dolari SUA pe piața locală. În atare condiții, cursul mediul de schimb al monedei naționale față de dolarul SUA a coborât cu 7.6 la sută comparativ cu luna decembrie 2014.

Tabelul nr.1 Evoluţia cererii şi ofertei nete de valută străină, mil. dolari SUA

Nr. crt.

 

Ianuarie 2015

Decembrie 2014

Modificarea, %

1.

Oferta netă de valută străină de la persoanele fizice

71.0

75.1

-5.4

2.

Vânzările nete de valută străină către persoanele juridice

150.5

223.5

-32.7

3.

Gradul de acoperire (1/2)

47.2%

33.6%

13.6 p.p.

În ceea ce priveşte structura valutară a ofertei nete de valută străină de la persoanele fizice, ponderea majoritară i-a revenit monedei unice europene (63.8 la sută comparativ cu 38.5 la sută în decembrie 2014), urmată de rubla rusească (42.1 la sută comparativ cu 51.1 la sută în decembrie 2014). Oferta netă în dolari SUA a fost negativă, vânzările depășind cumpărările cu 5.4 mil. USD.

 

Tabelul nr.2 Oferta netă dezagregată pe principalele valute

 

Ianuarie 2015

Decembrie 2014

cumpărări

vânzări

net

cumpărări

vânzări

net

mil.

USD

pondere,

%

mil.

USD

pondere,

%

mil.

USD

pondere,

%

mil.

USD

pondere,

%

mil.

USD

pondere,

%

mil.

USD

pondere,

%

USD

45.3

25.4

50.7

47.1

-5.4

-7.6

64.2

27.9

57.7

37.2

6.5

8.7

EUR

95.8

53.6

50.5

46.9

45.3

63.8

117.3

50.9

88.4

57.0

28.9

38.5

RUB

33.3

18.6

3.4

3.2

29.9

42.1

44.1

19.2

5.7

3.7

38.4

51.1

Altele

4.2

2.4

3.0

2.8

1.2

1.7

4.6

2.0

3.3

2.1

1.3

1.7

Total

178.6

100.0

107.6

100.0

71.0

100.0

230.2

100.0

155.1

100.0

75.1

100.0

Graficul nr.1 Gradul de acoperire a cererii nete de valută străină din partea agenţilor economici prin oferta netă de valută străină de la persoanele fizice

Ratele oficiale medii de schimb

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: