• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
19.03.2015

Cererea şi oferta de valută străină pe piaţa valutară în luna februarie 2015În luna februarie 2015 pot fi evidențiate 2 etape în evoluția pieței valutare. Astfel, în perioada 2-17 februarie procurările nete de numerar în valută străină de către băncile locale au înregistrat valori negative, condiționând deprecierea monedei naționale în raport cu dolarul SUA cu 9.2 la sută față de finele lunii ianuarie. În a doua jumătate a lunii, pe fondul deciziilor restrictive de politică monetară și intervențiilor de vânzare realizate de Banca Națională a Moldovei, procurările nete de numerar în valută străină de către băncile locale au devenit pozitive. În aceste condiții, cursul de schimb al monedei naționale și-a inversat trendul, întărindu-se cu 4.1 la sută față de cursul înregistrat pe 17.02.2015.

Tendințele pozitive au continuat și în luna martie. Potrivit datelor disponibile, în prima jumătate a lunii martie, procurările nete de numerar în valută străină de către băncile autohtone au constituit 54.6 mil. USD și au suplinit în proporții excesive (116.0 la sută) cererea netă de valută străină din partea agenților economici.

 

Tabelul nr.1 Evoluţia cererii şi ofertei nete de valută străină, mil. dolari SUA

Nr. crt.

 

Februarie 2015

Ianuarie 2015

Modificarea, %

1.

Oferta netă de valută străină de la persoanele fizice

19.5

71.0

-72.5

2.

Vânzările nete de valută străină către persoanele juridice

162.3

150.5

7.8

3.

Gradul de acoperire (1/2)

12.0%

47.2%

-35.2 p.p.

Graficul nr.1 Gradul de acoperire a cererii nete de valută străină din partea agenţilor economici prin oferta netă de valută străină de la persoanele fizice

 

 

 

Luând în considerare situația lunară per ansamblu, oferta netă de valută străină de la persoanele fizice s-a cifrat în luna februarie 2015 la 19.5 mil. USD și a acoperit în proporție de 12.0 la sută cererea netă de valută străină din partea persoanelor juridice (162.3 mil. USD). Decalajul dintre cerere și ofertă a fost acoperit parțial de Banca Națională a Moldovei prin intervenții nete de vânzare a 122.9 mil. dolari SUA pe piața locală.

În structura valutară a cumpărărilor și a vânzărilor de valută străină efectuate cu persoanele fizice, ponderea majoritară i-a revenit monedei unice europene (50.8 la sută și 49.9 la sută respectiv), urmată de dolarul american (30.8 la sută și 45.6 la sută respectiv) și rubla rusească (16.3 la sută și 2.8 la sută respectiv). Oferta netă de valută străină, în dolari SUA, de la persoanele fizice a fost negativă, vânzările depășind cumpărările cu 17.0 mil. USD. Oferta netă în ruble rusești a constituit 24.1 mil. USD și cea în euro – 11.3 mil. USD.

 

 

 

 

Tabelul nr.2 Oferta netă dezagregată pe principalele valute

 

Februarie 2015

Ianuarie 2015

cumpărări

vânzări

net

cumpărări

vânzări

net

mil.

USD

pondere,

%

mil.

USD

pondere,

%

mil.

USD

pondere,

%

mil.

USD

pondere,

%

mil.

USD

pondere,

%

mil.

USD

pondere,

%

USD

53.6

30.8

70.6

45.6

-17.0

-87.2

45.3

25.4

50.7

47.1

-5.4

-7.6

EUR

88.5

50.8

77.2

49.9

11.3

58.2

95.8

53.6

50.5

46.9

45.3

63.8

RUB

28.4

16.3

4.3

2.8

24.1

123.9

33.3

18.6

3.4

3.2

29.9

42.1

Altele

3.7

2.1

2.6

1.7

1.1

5.1

4.2

2.4

3.0

2.8

1.2

1.7

Total

174.2

100.0

154.7

100.0

19.5

100.0

178.6

100.0

107.6

100.0

71.0

100.0

Ratele oficiale medii de schimb

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: