• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
11.08.2016

Caseta tehnică: Anualizarea datelorCasetă extrasă din:

Raport asupra inflației nr.3, august 2016

 

Anualizarea datelor reprezintă procesul de transformare a creșterilor lunare, trimestriale sau pentru unele perioade în creșteri anuale. Cu alte cuvinte, este o creștere ipotetică care are la bază informațiile disponibile de la începutul anului, luând în calcul că până la finele anului vom înregistra creșteri similare, astfel obținându-se creșterea anualizată. De menționat că, procesul de anualizare poate fi aplicat pentru seriile de date cu frecvență lunară sau trimestrială, doar cu condiția inexistenței factorului sezonier sau după excluderea acestuia.

Formula de anualizare a datelor cu frecvență lunară este următoarea:

unde Xm și Xm-1 este valoarea absolută a variabilei economice în luna m (curentă) și m-1 (precedentă), iar gm este creșterea anualizată. Totodată, pentru seriile cu frecvență trimestrială se substituie cifra 12 cu cifra 4.

Procesul de anualizare a datelor oferă o cale simplistă de comparare a performanțelor indicatorilor economici curenți cu frecvență lunară sau trimestrială, cu modificarea lor din anul precedent (Ex.: PIB în UE în anul 2015 s-a majorat cu 1.6 la sută, iar PIB anualizat pentru trimestrul I 2016 s-a majorat cu 2.2 la sută. Această accelerare a ratei anualizate în comparație cu rata anuală conturează unele premise pozitive pentru accelerarea ratei anuale de creștere a PIB în anul 2016 în comparație cu cea consemnată în anul 2015).

În continuare vom prezenta un exemplu unde se aplică procedeul de anualizare a datelor.

Exemplul prezentat în această casetă este bazat pe datele efective ale evoluției inflației în RM. Astfel, prin intermediul acestuia se prezintă una din cele mai simpliste, dar eficiente modalități de identificare a apariției / dispariției presiunilor inflaționiste / dezinflaționiste în cadrul unei economii. La crearea acestui exemplu s-a utilizat rata lunară a inflației ajustată sezonier, rata anuală a inflației și ținta inflației. De menționat că rata lunară este una volatilă, de aceea pentru obținerea unor informații calitative este preferabil utilizarea seriilor cu frecvență trimestrială. Astfel, seriile cu frecvență lunară au fost agregate, obținându-se seriile trimestriale.

În graficul nr. 1 este prezentată evoluția ratei anuale a inflației și a ratei trimestriale a inflației anualizate pentru perioada care include trimestrele I/2013 – II/2016. În continuare vom explica cum poate fi interpretată informația prezentată în acest grafic.

Dacă analizăm perioada anilor 2013 – 2014 putem observa că, rata trimestrială a inflației anualizate se poziționează în proximitatea țintei de 5.0 la sută, astfel sugerând că procesul inflaționist în economie este unul normal ce se încadrează în Strategia politicii monetare a Băncii Naționale a Moldovei pe termen mediu. Totodată, dacă analizăm rata anuală a inflației pentru perioada vizată, putem observa că aceasta de asemenea s-a poziționat în proximitatea țintei de 5.0 la sută, situație similară cu cea a ratei inflației anualizate.

Pentru anul 2015 putem observa o accelerare pronunțată a ratei trimestriale anualizate a inflației, astfel aceasta a semnalat apariția unor presiuni inflaționiste semnificative, începând chiar cu trimestrul I 2015, în pofida faptului că rata anuală a inflație s-a poziționat la nivelul de 6.1 la sută, nivel ce se încadrează în Strategia de politică monetară pe termen mediu a BNM. Astfel, în consecință putem concluziona că rata anuală a inflației pe parcursul anului 2015 s-a accelerat de la 4.8 la sută în trimestrul IV 2014 până la 13.4 la sută în trimestrul IV 2015.

De menționat că, în primele două trimestre ale anului 2016, rata trimestrială anualizată a inflației s-a poziționat la un nivel net inferior țintei inflației. În acest context, de menționat dispariția presiunilor inflaționiste în prima jumătate a anului 2016, dar și apariția riscului că la finele anului 2016 rata anuală a inflației s-ar putea poziționa în partea inferioară a coridorului țintei inflației. Astfel, rata anualizată a inflației din trimestrul II 2016 ar sugera că dacă în a doua jumătate a anului 2016 rata inflației va crește cu ritmurile consemnate în trimestrul II 2016, la finele anului ea se va poziționa în proximitatea nivelului de 1.5 la sută. În același timp, viteza pronunțată de temperare a ratei anuale a inflației în prima jumătate a anului 2016 reconfirmă încă o dată ipoteza despre lipsa presiunilor inflaționiste în perioada dată.

Graficul nr.1. Rata anuală și rata trimestrială anualizată a inflației, %

De remarcat că, rata trimestrială anualizată a inflației este un indicator mult mai calitativ, spre deosebire de rata anuală a inflației, în condițiile când discutăm de presiunile inflaționiste, deoarece cuprinde doar informația curentă, spre deosebire de rata anuală care înglobează informația pentru ultimele 12 luni, informații din trecut.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).