• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
07.11.2013

Casetă tehnică: Utilitatea contractelor futures în elaborarea prognozelor macroeconomiceCasetă extrasă din:

Raport asupra inflației nr.4, noiembrie 2013

 

Formula modelului macroeconomic deschis caracteristică pentru majoritatea ţărilor implică dependenţa semnificativă a evoluţiei economice de traiectoria variabilelor economice de importanţă internaţională. Respectiv, orice prognoză macroeconomică de nivel naţional, cît şi internaţional are la bază ipotezele evoluţiei variabilelor mediului macroeconomic extern, precizia valorilor estimate ale acestora fiind esenţială pentru obţinerea unor prognoze veridice şi cu deviaţie minimă de la valorile efective. Printre aceste variabile putem menţiona: preţul petrolului, ratele de schimb pentru cele mai importante monede, preţurile internaţionale la materiile prime, indicii bursieri, valoarea acţiunilor etc. O opţiune avantajoasă în procesul de prognoză reprezintă utilizarea valorilor prognozate pentru variabilele menţionate mai sus în baza contractelor futures.

Contractele futures reprezintă contracte standardizate între două părţi de a cumpăra sau vinde un activ la cantitatea standard şi calitatea specificată pentru un preţ convenit astăzi (preţul futures sau preţul de exercitare), cu livrarea şi plata în viitor la o dată specificată (data de livrare). Contractele sînt negociate la burse, care acţionează ca un intermediar între cele două părţi. De aceea, pe lîngă denumirea activului este indicată de cele mai multe ori şi bursa unde se cotează activul, de exemplu ICE Brent Crude Oil – preţul în USD pentru un baril de petrol de marca Brent cotat la platforma electronică Intercontinental Exchange sau CBOT Wheat - preţul în cenţi (SUA) pentru un obroc de grîu cotat la Chicago Board of Trade. În multe cazuri, activul suport la un contract futures poate să nu reprezinte mărfuri tradiţionale, ci active financiare, elementul de bază fiind orice instrument financiar (valută, obligaţiuni). De asemenea, activul suport poate constitui un element activ intangibil sau de referinţă, cum ar fi indicii bursieri sau ratele dobînzilor.

În contextul elaborării prognozelor macroeconomice, apelarea la contractele futures este indispensabilă, elementul primordial constituind frecvenţa relativ înaltă de reflecţie a reacţiei activului cotat la factorii de influenţă a acestora, adică în fiecare minut pe parcursul zilei de lucru a bursei în cauză. Diferenţa dintre indicii de la diferite burse care reflectă modificarea sub acţiunea factorilor de influenţă se datorează fusului orar. Astfel, este inutilă elaborarea unui model macroeconomic de prognoză a preţului la petrol, metale, cereale etc., în condiţiile în care contractele futures pentru activele în cauză reflectă modificările de ultim moment ale cererii şi ofertei pentru activele vizate. Totodată, pentru a obţine prognoze comparabile în timp, este necesară respectarea unei anumite frecvenţe de utilizare a valorilor contractelor futures în cadrul modelului de prognoză.

În graficul nr.1 sînt reflectate valorile la închiderea burselor în ultimele zile lucrătoare ale lunilor iunie – august 2013 pentru preţul petrolului de marca Brent. Din grafic se observă că odată cu creşterea preţului spot, cresc semnificativ şi valorile pentru contractele futures pe un termen de aproximativ 6 luni, evoluţia inversă fiind caracteristică valorilor contractelor futures pentru perioada de peste 2 ani –modificările sînt practic nesemnificative, în urma reducerii primei de risc pe termen lung.

Graficul nr. 1. Modificarea valorilor contractelor futures la ICE Brent

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).