• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
06.02.2014

Casetă tehnică: Indicii PMI – concept și particularitățiCasetă extrasă din:

Raport asupra inflației nr.1, februarie 2014

 

Analiza situației macroeconomice presupune evaluarea unui set de indicatori statistici care reflectă în cea mai mare măsură fluctuațiile pieței. Astfel, de-a lungul timpului pe lîngă statisticile social-economice, prezentate de oficiile naționale de statistică, au fost elaborate statistici adiacente, calculate de companii private, dar care și-au dovedit relevanța prin surprinderea efectivă și relativ rapidă a fenomenelor economice. Din această categorie fac parte indicii PMI (Purchasing Managers’ Indexes), utilitatea analizei acestora pentru surprinderea evoluției mediului macroeconomic extern fiind incontestabilă.

Indicii PMI au fost elaborați în mai multe țări de către diverse companii private pentru a oferi agenților de la burse, factorilor de decizie din domeniul afacerilor și analiștilor economici un set precis și în timp util al datelor ajutătoare unei mai bune perceperi a condițiilor din economie. Indicii PMI se bazează pe sondaje efectuate lunar în cadrul unor firme selectate, acestea oferind o indicație în avans a ceea ce se întîmplă cu adevărat în economia sectorului privat prin surprinderea unor variabile, precum ar fi rezultatul activității economice, comenzile noi, nivelul stocurilor, ocuparea forței de muncă și prețurile din industria prelucrătoare, construcții, comerțul cu amănuntul și sectorul serviciilor. Datele sunt colectate prin metode similare în majoritatea țărilor, astfel încît pot fi făcute comparații internaționale. Principalele particularități ale indicilor PMI: oferă indicatori bazați pe rezultate, spre deosebire de indicatorii de opinie sau de încredere; se produc mult mai rapid decît seriile de date oficiale; sunt publicați lunar; acoperă aproape toate activitățile economice din sectorul privat în multe țări (inclusiv în toate sectoarele importante de servicii); nu sunt revizuiți după publicare; sunt produse folosind metodologii similare în aproape toate țările, permițînd efectuarea comparațiilor internaționale.

Valoarea de referință în cazul indicilor PMI este 50. Astfel, valorile de peste 50 ale indicilor reprezintă expansiune comparativ cu luna precedentă, sub 50 reprezintă o contracție, iar valoarea 50 indică invariabilitate. Printre cele mai vestite companii care calculează indicii respectivi se numără ISM (SUA), Markit, HSBC, JP Morgan etc. În cele mai dese cazuri, indicii PMI sunt calculați pentru sectorul industrial (Manufacturing PMI), sectorul serviciilor (Services PMI) și compilat (Composite PMI). Pe lîngă indicii PMI calculați pentru fiecare țară în parte, se calculează și indici PMI agregați, de exemplu pentru economiile emergente (HSBC Emerging markets PMI ) și la nivel global (JP Morgan Global PMI) etc.

În analizele macroeconomice indicii PMI pentru sectorul industrial tind a fi corelați cu evoluția indicilor producției industriale. Totodată, cel mai des în analizele macroeconomice indicii PMI compilați sunt utilizați ca o reflecție premergătoare a creșterii trimestriale a produsului intern brut, iar faptul că sunt publicați în fiecare lună reprezintă un avantaj incontestabil pentru luarea unor decizii privind politicile economice, în condițiile în care produsul intern brut se publică trimestrial și după o perioadă de timp relativ mare de la terminarea perioadei de referință (graficul nr.1).

Graficul nr. 1. Evoluția PIB și PMI* în zona euro

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).