• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
02.05.2013

Casetă tehnică: Ritmul de creştere a PIB potenţialCasetă extrasă din:

Raport asupra inflației nr.2, mai 2013

 

Produsul intern brut (PIB) potenţial este definit ca nivelul PIB care nu generează presiuni asupra inflaţiei. Când nivelul PIB efectiv realizat este peste nivelul PIB potenţial, cererea agregată e generatoare de presiuni inflaţioniste, iar răspunsul nivelului agregat al preţurilor se materializează în direcţia creşterii.

Reprezentând măsura excesului de cerere din economie, deviaţia PIB de la nivelul potenţial este relevantă pentru stabilirea conduitei politicii monetare. Pe parcursul orizontului de prognoză politica monetară ancorează inflaţia către ţinta stabilită prin intermediul gestionării cererii agregate.

Graficul nr. 1. Decompoziția creșterii PIB

Caracteristicile conceptuale ale noţiunii de PIB potenţial diferă în funcţie de orizontul de timp considerat. Pe termen lung, PIB potenţial este condiţionat, în mare parte, de către caracteristicile structurale din economie. Ritmul de creştere al PIB potenţial este determinat preponderent de factori fundamentali, precum capacitatea productivă, nivelul tehnologic, organizarea economiei, factorii demografici şi educaţionali care condiţionează forţa de muncă etc.

Modificarea acestor factori se produce, de regulă, pe perioade relativ îndelungate, iar efectele sunt semnificative şi durabile. Ritmul de creştere a PIB potenţial corespunde valorilor de echilibru pe termen lung şi numai impactul unor schimbări sau şocuri de proporţie sau structurale pot avea un impact considerabil. Printre factorii ce pot avea un impact negativ asupra modificării PIB potenţial se numără: îmbătrânirea bruscă a populaţiei, casarea din stocurile de capital existent din cauza eşecurilor în afaceri, volumul mic de investiţii interne şi externe, efectul descurajator asupra forţei de muncă, precum şi şocurile negative asupra productivităţii.

Pe termen mediu, ritmul de creştere a PIB potenţial poate avea abateri de la valoarea sa de echilibru pe termen lung, către care tinde să revină după epuizarea efectelor unor factori cu acţiune temporară. Printre factorii care afectează pe termen mediu ritmul de creştere a PIB potenţial sunt influxurile de investiţii străine directe, migraţia temporară a forţei de muncă, variaţia potenţialului agriculturii şi impactul factorilor meteorologici.

PIB potenţial nu este un indicator direct observabil. Din această cauză determinarea acestuia este o problemă dificilă, mai cu seamă în cazul unei economii emergente aflată în proces de transformare structurală asemenea economiei Republicii Moldova. Determinarea PIB potenţial se realizează indirect, în baza informaţiilor oferite de evoluţia unor variabile macroeconomice observabile, precum PIB efectiv, inflaţia, rata dobânzii, cursul de schimb, rata şomajului etc. Ca urmare, orice estimare a PIB potenţial este însoţită de o anumită incertitudine.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).