• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
01.08.2013

Casetă tehnică: Ciclul de afaceriCasetă extrasă din:

Raport asupra inflației nr.3, august 2013

 

Ciclul de afaceri reprezintă în sine mişcările ascendente şi descendente ale nivelului PIB şi se referă la perioadele de expansiune şi contracţie a nivelului activităţii economice, în jurul tendinţei de creştere pe termen lung. Fluctuaţiile menţionate, de obicei, implică schimbarea perioadelor de creştere rapidă (expansiune) pe perioade de stagnare sau declin (recesiune).

Ciclurile de afaceri, de obicei, sunt măsurate prin intermediul considerării ratei de creştere al PIB real, iar fluctuaţiile activităţii economice nu sunt apariţii periodice sau mecanice. Datorită ajustării lente a rigidităţilor nominale se fac posibile ciclurile economice, astfel încât discrepanţele monetare ce pot afecta doar cererea cauzează fluctuaţii în activitatea economică. Fluctuaţiile pot fi explicate prin intermediul funcţionării pieţelor, care nu sunt lipsite de imperfecţiuni şi asimetrii. Şocurile ce pot avea impact asupra declanşării ciclurilor de afaceri sunt şocurile tehnologice, iar fluctuaţiile agregate sunt generate de deciziile optimale ale agenţilor economici şi ale gospodăriilor.

Ciclurile de afaceri prezintă în sine deviaţii ale producţiei reale de la trendul său pe termen lung.

Variabilele macroeconomice pot avea mai multe tipuri de acţiuni asupra ciclurilor de afaceri. Clasificarea variabilelor macroeconomice în raport cu relaţia acestora cu ciclurile de afaceri are următoarea formă:

 • Prociclice – sunt variabilele care, de obicei, cresc în timpul expansiunii economice şi descresc în timpul recesiunilor economice. De exemplu, productivitatea este o variabilă prociclică.
 • Contraciclice – sunt variabilele care, de obicei, scad în timpul creşterii economice şi cresc în timpul recesiunii. De exemplu, rata şomajului este o variabilă contraciclică.
 • Aciclice – sunt variabilele care nu au o relaţie sistematică cu ciclul de afaceri.

Tabelul nr.1. Relaţia variabilelor macroeconomice cu ciclurile de afaceri

Variabila

Direcţia

Producere

Producţia industrială

Bunurile industriale durabile sunt mai volatile faţă de bunurile şi serviciile de consum curent

 

Prociclic

Cheltuieli

 • Consum
 • Investiţii în capital fix
 • Investiţii în spaţiu locativ
 • Investiţii în stocuri
 • Achiziţii guvernamentale

Investiţiile sunt mai volatile decât consumul

 

Prociclic
Prociclic
Prociclic
Prociclic
Prociclic

 

Variabilele pieţei muncii

 • Ocuparea forţei de muncă
 • Rata şomajului
 • Media productivităţii muncii
 • Salariul real

 

Prociclic
Contraciclic
Prociclic
Prociclic

Masa monetară şi inflaţia

 • Masa monetară
 • Inflaţia

 

Prociclic
Prociclic

Variabile Financiare

 • Preţul acţiunilor
 • Rata nominală a dobânzii
 • Rata reală a dobânzii

 

Prociclic
Prociclic
Aciclic

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).