• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova în primul semestru al anului 2015 a înregistrat un deficit de 253.84 mil. USD.  În contul de capital, balanţa transferurilor de capital a înregistrat un sold negativ nesemnificativ de 7.88 mil. USD. Contul financiar s-a soldat cu intrări nete în sumă de 316.10 mil. USD.

Contul curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova în anul 2014 a înregistrat un deficit de 639.15 mil. USD. Contul de capital a înregistrat un excedent de 131.90 mil. USD. Contul financiar s-a soldat cu intrări de 581.27 mil. USD.

În trimestrul III, 2014 contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit în valoare de 49.91 mil. USD. Contul de capital s-a soldat cu ieşiri nete de 16.01 mil. USD.

În trimestrul II, 2014 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit în valoare de 18.68  mil. USD. Contul de capital şi financiar a atins valoarea de 62.94 mil. USD.

În trimestrul I, 2014 contul curent al balanţei de plăţi a insumat 95.34 mil. USD, diminuându-se cu 17,4 la sută. Сontul de capital şi financiar - 137.50 mil. USD, majorându-se cu 6.9 la suta.

Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat în anul 2013 un deficit de 398.59 mil. USD. Contul de capital s-a soldat cu ieşiri nete în sumă de 35.47 mil. USD. Excedentul contului financiar a constituit 365.79 mil. USD

În anul 2013, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 384.67 mil. USD, în scădere cu 22.3 la sută faţă de anul precedent. Contul de capital şi financiar al balanţei de plăţi a înregistrat în anul 2013 un excedent de 296.20 mil. USD, cu 29.5 la sută mai mic comparativ cu anul 2012.

În trimestrul II, 2013 contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit în valoare de 199.13 mil. USD, de 2.3 ori mai mare comparativ cu perioada similară a anul precedent. Contul de capital și financiar al balanței de plăți s-a soldat cu un excedent în valoare de 122.50 mil. USD.

În trimestrul III 2013, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit în valoare de 18.09 mil. USD. Contul de capital şi financiar a înregistrat ieşiri nete în valoare de 66.37 mil. USD.

În trimestrul I, 2013 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit în valoare de 106.44 mil. USD, în scădere cu 35.9 la sută faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Contul de capital şi financiar în ianuarie-martie 2013 a consemnat intrări nete de capital în valoare de 68.13 mil. USD.