• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.03.2013

Balanţa de plăţi pentru trimestrul I, 2013 (date provizorii)Balanţa de plăţi a Republicii Moldova - agregate principale (mil. USD)

 

Tr. I 2012

Tr. II 2012

Tr. III 2012

Tr. IV 2012

Tr. I 2013

CONTUL CURENT

-165.99

-95.52

-57.56

-191.80

-106.44

Bunuri şi servicii 

-664.05

-698.11

-734.13

-848.97

-633.21

Bunuri

-654.46

-688.16

-739.24

-842.32

-625.98

  export (FOB), din care:

519.58

552.60

525.46

630.34

597.51

     băuturi alcoolice

38.57

54.40

45.99

71.70

56.99

  import (FOB), din care:

-1174.04

-1240.76

-1264.70

-1472.66

-1223.49

     resurse energetice (fără energie electrică)

-311.47

-198.38

-228.14

-301.52

-295.40

Servicii

-9.59

-9.95

5.11

-6.65

-7.23

  export  

200.78

228.05

251.58

255.91

222.75

  import 

-210.37

-238.00

-246.47

-262.56

-229.98

Venituri 

175.04

179.02

249.38

225.85

192.65

  intrări, din care:

199.40

259.01

291.19

294.67

220.01

      veniturile rezidenţilor din muncă

190.69

249.40

280.64

285.26

211.62

  ieşiri, din care:

-24.36

-79.99

-41.81

-68.82

-27.36

      dividende şi profituri distribuite din investiţii directe

-3.99

-54.10

-22.36

-41.59

-6.38

      venit reinvestit şi profituri nedistribuite ale filialelor

1.93

4.03

2.91

0.97

1.32

      venit din alte investiţii

-14.76

-14.45

-14.57

-18.72

-12.65

Transferuri curente

323.02

423.57

427.19

431.32

334.12

  intrări, din care:

345.74

448.86

454.91

460.90

358.60

      transferuri personale

164.72

189.49

208.59

206.49

181.22

  ieşiri

-22.72

-25.29

-27.72

-29.58

-24.48

CONTUL DE CAPITAL ŞI FINANCIAR

125.89

34.49

61.62

205.01

68.13

Contul de capital

-8.66

-8.48

-9.09

-8.55

-6.50

Investiţii directe, din care: 

24.47

40.95

15.23

58.78

57.91

    în economia naţională

30.00

44.83

23.03

61.35

60.61

          capital social şi venit reinvestit

37.17

52.50

-7.08

53.20

51.27

          împrumuturi intragrup

-7.17

-7.67

30.11

8.15

9.34

Investiţii de portofoliu, din care:

4.24

0.01

10.10

2.16

3.82

  Active*

4.24

-0.01

-0.15

-0.10

0.48

  Pasive**

 

0.02

10.25

2.26

3.34

     titluri de participare

 

0.02

10.25

2.26

3.34

Derivate financiare – bancare, valoare netă

-0.06

-0.02

-0.07

-0.09

0.14

Alte investiţii

174.57

47.57

265.64

315.94

17.98

  Active*

-13.65

-39.49

210.32

-0.82

-19.07

     credite comerciale

2.74

33.70

28.00

18.32

-5.01

     împrumuturi

-1.10

-0.29

0.29

-3.86

-12.82

     valută şi depozite

-15.29

-72.90

182.03

-15.28

-1.24

  Pasive**

188.22

87.06

55.32

316.76

37.05

      credite comerciale

18.05

37.61

39.04

44.18

-3.33

      împrumuturi  pe termen lung

127.62

82.36

6.53

184.73

4.70

          utilizare   

209.90

175.98

136.14

292.08

96.27

          rambursare   

-82.28

-93.62

-129.61

-107.35

-91.57

      împrumuturi pe termen scurt

14.62

1.32

0.74

8.47

4.39

      depozitele nerezidenţilor în sistemul bancar naţional

-1.95

1.42

1.17

-6.09

8.68

      alte pasive

29.88

-35.65

7.84

85.47

22.61

Activele de rezervă ale statului*

-68.67

-45.54

-220.19

-163.23

-5.22

Erori şi omisiuni

40.10

61.03

-4.06

-13.21

38.31

Informativ:

 

 

 

 

 

Transferuri de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin băncile licenţiate

288.96

361.96

421.89

421.42

320.45

*(‑)  majorare, (+)  micşorare;

** (+)  majorare, (‑) micşorare

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).