• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.09.2015

Balanța de plăți pentru trimestrul II 2015 (date provizorii)Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (conform MBP6 ) – agregate principale (mil. USD)

 

Tr. I

2014

Tr. II

2014

Sem. I

2014

Tr. III

2014

Tr. IV

2014

Sem. II

2014

Tr. I

2015

Tr. II

2015

Sem. I

2015

 CONTUL CURENT

-150.8

-111.63

-262.43

-104.11

-197.81

-301.92

-135.24

-118.6

-253.84

  Bunuri şi servicii 

-617.17

-733.63

-1350.8

-770.07

-810.96

-1581.03

-475.03

-492.13

-967.16

   Bunuri

-650.43

-762.21

-1412.64

-797.71

-841.86

-1639.57

-499.51

-518.52

-1018.03

     export (FOB)

447.8

439.59

887.39

424.8

493.28

918.08

379.84

387.09

766.93

     import (FOB)

1098.23

1201.8

2300.03

1222.51

1335.14

2557.65

879.35

905.61

1784.96

   Servicii

33.26

28.58

61.84

27.64

30.9

58.54

24.48

26.39

50.87

     export  

258.51

292.5

551.01

290.53

286.05

576.58

217.16

245.08

462.24

     import 

225.25

263.92

489.17

262.89

255.15

518.04

192.68

218.69

411.37

  Venituri primare

156.17

219.66

375.83

229.85

221.24

451.09

95.55

71.59

167.14

     intrări, din care:

225.74

307.13

532.87

322.46

263.15

585.61

184.8

219.38

404.18

       compensarea rezidenţilor din muncă

214.68

295.86

510.54

309.27

248.41

557.68

175.08

211.16

386.24

       venituri primite din investiţii

11.74

12.17

23.91

13.76

15.4

29.16

10.2

8.73

18.93

     ieşiri, din care:

69.57

87.47

157.04

92.61

41.91

134.52

89.25

147.79

237.04

       venituri plătite din investiţii

52.62

70.13

122.75

74.13

22.35

96.48

69.87

125.64

195.51

  Venituri secundare

310.2

402.34

712.54

436.11

391.91

828.02

244.24

301.94

546.18

     intrări, din care:

341.88

438.38

780.26

475.94

430.63

906.57

276.02

339.5

615.52

       transferuri personale

215.65

271.56

487.21

298.81

229.37

528.18

168.85

201.02

369.87

     ieşiri

31.68

36.04

67.72

39.83

38.72

78.55

31.78

37.56

69.34

 CONTUL DE CAPITAL

1.59

48.09

49.68

12.48

32.38

44.86

-4.53

12.41

7.88

Capacitatea netă (+) / necesarul net (-) de finanţare (soldul conturilor curent şi de capital)

-149.21

-63.54

-212.75

-91.63

-165.43

-257.06

-139.77

-106.19

-245.96

Capacitatea netă (+) / necesarul net (-) de finanţare  (soldul contului financiar)

-194.36

-4.60

-198.96

-79.30

-285.40

-364.70

-184.99

-131.11

-316.10

 CONTUL FINANCIAR

-194.36

-4.60

-198.96

-79.30

-285.40

-364.70

-184.99

-131.11

-316.10

   Investiţii directe

-141.90

-0.77

-142.67

-82.53

-89.24

-171.77

-140.51

-72.84

-213.35

     procurarea netă de active financiare

-0.62

6.88

6.26

13.68

15.55

29.23

3.39

0.46

3.85

     acumularea netă de angajamente, din care:

141.28

7.65

148.93

96.21

104.79

201.00

143.90

73.30

217.20

       acţiuni şi participaţii în fonduri de investiţii

51.18

79.47

130.65

55.29

12.73

68.02

62.86

95.64

158.50

       instrumente de datorie

90.10

-71.82

18.28

40.92

92.06

132.98

81.04

-22.34

58.70

   Investiţii de portofoliu

-5.19

-3.93

-9.12

-0.92

-3.70

-4.62

-0.85

-4.04

-4.89

     procurarea netă de active financiare

-2.00

0.36

-1.64

-0.15

-1.64

-1.79

1.01

-0.88

0.13

     acumularea netă de angajamente

3.19

4.29

7.48

0.77

2.06

2.83

1.86

3.16

5.02

   Derivate financiare – bancare, valoare netă

-0.19

0.11

-0.08

-0.28

-0.25

-0.53

-0.07

-0.15

-0.22

   Alte investiţii

49.41

-14.57

34.84

14.72

254.02

268.74

269.20

-63.09

206.11

      procurarea netă de active financiare

109.12

76.02

185.14

162.77

-9.45

153.32

228.60

-57.98

170.62

        valută şi depozite

105.99

85.20

191.19

183.40

-295.55

-112.15

216.78

-65.92

150.86

        împrumuturi

-0.03

-2.18

-2.21

1.98

29.52

31.50

2.70

-4.41

-1.71

        credite comerciale şi avansuri

3.16

-7.00

-3.84

-22.61

14.26

-8.35

9.12

12.35

21.47

        alte active

0.00

0.00

0.00

0.00

242.32

242.32

0.00

0.00

0.00

     acumularea netă de angajamente

59.71

90.59

150.30

148.05

-263.47

-115.42

-40.60

5.11

-35.49

        valută şi depozite

76.74

36.66

113.40

151.00

-372.28

-221.28

-42.21

-18.27

-60.48

        împrumuturi

-1.88

-4.11

-5.99

-52.32

80.81

28.49

-19.12

-10.87

-29.99

        credite comerciale şi avansuri

-12.78

59.04

46.26

50.37

29.00

79.37

21.73

35.25

56.98

        alte pasive

-2.37

-1.00

-3.37

-1.00

-1.00

-2.00

-1.00

-1.00

-2.00

   Activele de rezervă ale statului

-96.49

14.56

-81.93

-10.29

-446.23

-456.52

-312.76

9.01

-303.75

Erori şi omisiuni

-45.15

58.94

13.79

12.33

-119.97

-107.64

-45.22

-24.92

-70.14

Informativ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferuri de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor licenţiate, net

314.14

454.03

768.17

487.47

357.32

844.79

242.89

306.86

549.75

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).