• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.12.2013

Balanţa de plăţi pentru anul 2013 (date provizorii)Balanţa de plăţi a Republicii Moldova - agregate principale (mil. USD)

 

2009

2010

2011

2012

2013

CONTUL CURENT

-446.67

-451.34

-784.47

-495.28

-384.67

Bunuri şi servicii 

-1,988.54

-2,282.96

-2,872.04

-2,945.06

-2,981.13

Bunuri

-1,948.79

-2,219.45

-2,869.44

-2,923.98

-2,978.58

  export (FOB), din care:

1,326.93

1,590.43

2,277.05

2,228.06

2,470.17

     băuturi alcoolice

157.26

175.84

177.81

210.65

226.75

  import (FOB), din care:

-3,275.72

-3,809.88

-5,146.49

-5,152.04

-5,448.75

     resurse energetice (fără energie electrică)

-652.99

-732.77

-1,046.76

-1,039.51

-1,045.45

Servicii

-39.75

-63.51

-2.60

-21.08

-2.55

  export  

673.11

700.31

881.47

936.32

1028.69

  import 

-712.86

-763.82

-884.07

-957.40

-1031.24

Venituri 

321.24

504.70

571.52

839.78

884.71

  intrări, din care:

592.06

766.98

926.75

1051.80

1160.07

      veniturile rezidenţilor din muncă

563.42

742.96

899.03

1012.53

1114.76

  ieşiri, din care:

-270.82

-262.28

-355.23

-212.02

-275.36

      dividende şi profituri distribuite din investiţii directe

-134.65

-124.65

-153.28

-123.01

-134.08

      venit reinvestit şi profituri nedistribuite ale filialelor

11.56

-14.55

-86.72

11.01

-9.42

      venit din alte investiţii **

-62.39

-48.25

-59.45

-63.25

-74.41

Transferuri curente

1,220.63

1,326.92

1,516.05

1,610.00

1,711.75

  intrări, din care:

1,323.99

1,416.32

1,614.71

1,711.52

1,854.20

      transferuri personale

635.21

608.47

701.37

773.79

860.96

  ieşiri

-103.36

-89.40

-98.66

-101.52

-142.45

CONTUL DE CAPITAL ŞI FINANCIAR

369.41

373.72

696.77

420.19

296.20

Contul de capital

-17.54

-28.36

-29.50

-33.80

-44.72

Contul financiar

386.95

402.08

726.27

453.99

340.92

 Investiţii directe, din care:  

201.57

204.39

267.64

155.36

203.08

    în economia naţională

208.33

207.90

288.21

175.14

231.31

          capital social şi venit reinvestit

150.00

171.53

230.62

133.54

170.89

          împrumuturi intragrup

58.33

36.37

57.59

41.60

60.42

 Investiţii de portofoliu, din care:

-5.87

1.00

-0.03

21.34

9.71

   Active*

-0.30

-4.84

-5.16

6.98

-0.36

     titluri de participare

-0.30

-0.47

0.13

-0.18

-0.06

     titluri de creanţe

 

-4.37

-5.29

7.16

-0.30

   Pasive**

-5.57

5.84

5.13

14.36

10.07

     titluri de participare

2.39

5.84

5.07

14.36

10.07

     titluri de angajamente

-7.96

 

0.06

 

 

 Derivate financiare – bancare, valoare netă

0.34

-0.63

0.19

-0.24

0.11

 Alte investiţii

-9.64

491.69

736.58

775.16

411.86

   Active*

-210.56

75.51

90.82

225.62

-109.23

     credite comerciale

44.86

21.24

-74.30

98.15

69.26

     împrumuturi

4.20

-7.39

1.99

-4.96

-37.79

     valută şi depozite

-259.62

61.66

163.13

131.88

-240.30

     alte active

 

 

 

0.55

99.60

   Pasive**

200.92

416.18

645.76

549.54

521.09

      credite comerciale

60.70

99.09

200.72

31.50

57.61

      împrumuturi pe termen lung

-10.03

286.21

313.26

440.43

139.86

          utilizare   

312.23

632.91

734.81

860.85

690.97

          rambursare   

-322.26

-346.70

-421.55

-420.42

-551.11

      împrumuturi pe termen scurt

-49.95

5.92

18.13

1.93

45.88

      depozitele nerezidenţilor în sistemul bancar naţional

-46.64

-69.59

47.69

-5.45

226.12

      alte pasive

62.64

94.55

65.96

81.13

51.62

      alocări de DST

184.20

 

 

 

 

 Activele de rezervă ale statului*

200.55

-294.37

-278.11

-497.63

-283.84

Erori şi omisiuni

77.26

77.62

87.70

75.09

88.47

Informativ:

 

 

 

 

 

Transferuri de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin băncile licenţiate, net

1,182.02

1,244.14

1,443.47

1,494.23

1,608.98

*(‑)  majorare, (+)  micşorare; pentru activele de rezervă ale statului - evaluate la rata medie trimestrială

** (+)  majorare, (‑) micşorare;

Notă: Datele pentru trimestrele I-III 2013 au fost actualizate

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).