Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.03.2014

Balanța de plăți pentru trimestrul I, 2014 (date provizorii)



Balanţa de plăți a Republicii Moldova - agregate principale (mil. USD)

 

Tr. I 2013

Tr. II 2013

Tr. III 2013

Tr. IV 2013

Tr. I 2014

CONTUL CURENT

-115.39

-207.32

-47.06

-14.90

-95.34

Bunuri şi servicii 

-631.32

-798.97

-742.63

-808.21

-618.46

 Bunuri

-627.07

-788.62

-754.54

-808.35

-620.63

  export (FOB), din care:

597.71

555.52

617.53

699.41

574.60

     băuturi alcoolice

56.99

62.54

51.41

55.81

40.93

  import (FOB), din care:

-1,224.78

-1,344.14

-1,372.07

-1,507.76

-1,195.23

     resurse energetice (fără energie electrică)

-295.40

-198.70

-231.16

-320.19

-263.59

 Servicii

-4.25

-10.35

11.91

0.14

2.17

  export  

223.69

250.44

275.15

279.41

229.75

  import 

-227.94

-260.79

-263.24

-279.27

-227.58

Venituri 

189.67

189.57

251.66

253.81

173.05

  intrări, din care:

222.42

293.60

328.29

315.76

214.03

      veniturile rezidenţilor din muncă

214.15

281.47

315.64

303.50

202.21

  ieşiri, din care:

-32.75

-104.03

-76.63

-61.95

-40.98

      dividende şi profituri distribuite din investiţii directe

-6.38

-54.97

-41.59

-31.14

-13.83

      venit reinvestit şi profituri nedistribuite ale filialelor

0.25

-13.63

-1.06

5.02

8.67

      venit din alte investiţii **

-15.43

-20.57

-17.71

-20.70

-21.83

Transferuri curente

326.26

402.08

443.91

539.50

350.07

  intrări, din care:

357.30

437.15

481.14

578.61

385.53

      transferuri personale

184.69

207.49

231.43

237.35

185.80

  ieşiri

-31.04

-35.07

-37.23

-39.11

-35.46

CONTUL DE CAPITAL ŞI FINANCIAR

128.57

160.17

-40.96

48.42

137.50

 Contul de capital

-9.66

-9.17

-13.40

-12.49

-12.93

 Contul financiar

138.23

169.34

-27.56

60.91

150.43

   Investiţii directe, din care: 

49.99

64.47

44.97

43.65

9.47

    în economia naţională

52.69

69.99

47.80

60.83

16.88

          capital social şi venit reinvestit

50.36

41.64

35.60

43.29

34.12

          împrumuturi intragrup

2.33

28.35

12.20

17.54

-17.24

   Investiţii de portofoliu

1.82

5.22

0.54

2.13

5.05

    Active*

0.54

-0.21

-0.35

-0.34

1.86

    Pasive**

1.28

5.43

0.89

2.47

3.19

   Derivate financiare – bancare, valoare netă

0.13

0.06

-0.06

-0.02

0.19

   Alte investiţii

91.51

85.75

137.58

97.02

39.76

     Active*

8.05

56.89

4.62

-178.79

-128.05

      credite comerciale

5.31

39.02

4.00

20.93

14.52

      împrumuturi

-12.78

-0.29

-24.07

-0.65

-0.10

      valută şi depozite

4.13

-15.94

-7.42

-221.07

-142.47

      alte active

11.39

34.10

32.11

22.00

 

     Pasive**

83.46

28.86

132.96

275.81

167.81

       credite comerciale

6.64

51.08

18.33

-18.44

-25.29

       împrumuturi pe termen lung

47.68

-18.32

127.00

-16.50

-0.55

          utilizare    

123.29

156.42

276.03

135.23

95.63

          rambursare   

-75.61

-174.74

-149.03

-151.73

-96.18

       împrumuturi pe termen scurt

-0.09

9.03

12.55

24.39

1.60

       depozitele nerezidenţilor în sistemul bancar naţional

8.87

22.18

-18.17

213.24

76.74

       alte pasive

20.36

-35.11

-6.75

73.12

115.31

   Activele de rezervă ale statului*

-5.22

13.84

-210.59

-81.87

95.96

Erori şi omisiuni

-13.18

47.15

88.02

-33.52

-42.16

Informativ:

 

 

 

 

 

Transferuri de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor licenţiate, net

320.45

391.97

448.80

447.76

314.14

*(‑)  majorare, (+)  micşorare; pentru activele de rezervă ale statului - evaluate la rata medie trimestrială ;

** (+)  majorare, (‑) micşorare

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).