• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Datoria externă brută a Republicii Moldova s-a majorat pe parcursul trimestrului III 2016 cu 164.42 mil. USD (sau cu 2.6 la sută), constituind 6,510.49 mil. USD la 30 septembrie 2016. 

Datoria externă brută a Republicii Moldova s-a micșorat pe parcursul anului 2015 cu 224.83 mil. USD sau cu 3.4 la sută față de finele anului 2014, constituind 6,345.43 mil. USD la 31.12.2015.

Datoria externă brută a Republicii Moldova s-a micșorat pe parcursul trimestrului II 2016 cu 18.27 mil. USD (sau cu 0.3 la sută), constituind 6,389.72 mil. USD la 30 iunie 2016. 

Datoria externă brută a Republicii Moldova la 31.03.2016 a înregistrat 6,399.63 mil. USD, majorându-se pe parcursul trimestrului I 2016 cu 1.0 la sută.

Datoria externă brută a Republicii Moldova la 31.12.2015 a constituit 6,338.39 mil. USD mil. USD, în scădere cu 3.5 la sută față de sfârșitul anului 2014.

Pe parcursul anului 2014, economia Republicii Moldovei a înregistrat o creștere mai lentă comparativ cu anul precedent, indicele volumului fizic al PIB constituind 104.6 la sută faţă de 109.4 la sută în 2013. Instabilitatea legată de criza regională a avut un impact negativ asupra sectorului extern, acesta fiind mai evident în a doua jumătate a anului 2014.

Datoria externă brută a Republicii Moldova la 31.12.2014 a constituit 6,570.25 mil. USD.

Pe parcursul semestrului I 2015 sectorul extern al economiei Republicii Moldova s-a dezvoltat într-un mediu extern instabil, care a păstrat tensiunile de la începutul anului. Sectorul real în ianuarie-iunie 2015 a înregistrat o dezvoltare pozitivă, majorarea PIB-ului în termeni reali a constituit 3.6 la sută faţă de semestrul I 2014.

Datoria externă brută a Republicii Moldova la 30 iunie 2015 a constituit 6,434.23 mil. USD.

Datoria externă brută a Republicii Moldova la 31 decembrie 2014 a constituit 6,494.88 mil. USD.

Pe parcursul anului 2014, economia Republicii Moldovei a înregistrat o creștere mai lentă comparativ cu anul precedent, indicele volumului fizic al PIB constituind 104.6 la sută faţă de 109.4 la sută în 2013.

În perioada ianuarie – septembrie 2014 economia Moldovei a continuat evoluția economică pozitivă, PIB-ul real majorându-se cu 4.7 la sută, producţia globală agricolă a crescut cu 8.6 la sută, producţia industrială – cu 4.7 la sută, investiţiile în activele materiale pe termen lung au crescut cu 2.1 la sută.

Datoria externă brută a Republicii Moldova la sfârșitul trimestrului III, 2014 a constituit 6,827.56 mil. USD.

Pe parcursul semestrului I, 2014, economia Moldovei şi-a păstrat evoluţia pozitivă, înregistrând o creştere a PIB-ului cu 3.9 la sută. Investiţiile în activele materiale pe termen lung au crescut cu 4.5 la sută, rata inflaţiei în luna iunie faţă de decembrie 2013 a constituit 2.2 la sută.

Datoria externă brută a Republicii Moldova s-a micșorat pe parcursul trimestrului II 2014 cu 15.02 mil. USD şi la 30 iunie 2014 a constituit 6,775.37 mil. USD.

Relaţiile internaţionale ale Republicii Moldova în trimestrul I, 2014 au evoluat în condiţiile deprecierii leului moldovenesc faţă de euro şi faţă de dolarul SUA și ale creşterii înregistrate în sectorul real al economiei interne (PIB a crescut cu 3.6 la sută în termeni reali comparativ cu trimestrul I, 2013).

Datoria externă brută a Republicii Moldova la 31 martie 2014 a înregistrat 6,754.03  mil. USD, în creştere faţă de 31.12.2013 cu 2.1 la sută.

Datoria externă brută a Republicii Moldova la 31 decembrie 2013 a înregistrat 6,612.68 mil. USD, în creştere cu 10.5 la sută.

Datoria externă brută a Republicii Moldova la 31 decembrie 2013 a constituit 6,673.37 mil. USD, majorându-se cu 653.55 mil. USD.

Datoria externă brută a Republicii Moldova la 30.09.2013 a înregistrat 6,218.27 mil. USD, majorându-se cu 3.6 la sută pe parcursul trimestrului.

Vezi mai mult