• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.03.2014

Conturile internaționale ale Republicii Moldova pentru trimestrul I, 2014 (date provizorii)Relaţiile internaţionale ale Republicii Moldova în primul trimestru al anului 2014 au evoluat în condiţiile deprecierii leului moldovenesc faţă de euro şi faţă de dolarul SUA, ale creşterii înregistrate în sectorul real al economiei interne (PIB a crescut cu 3.6 la sută în termeni reali comparativ cu trimestrul I, 2013) şi ale majorării preţurilor de consum in luna martie faţă de decembrie 2013 cu 1.6 la sută.

Tabelul 1. Indicatorii macroeconomici principali ai Republicii Moldova 

 

UM

Tr. I

2013

Tr. II

2013

Tr. III

2013

Tr. IV

2013

Tr. I

 2014

Produsul intern brut în preţuri curente

mil. lei

19,673

23,703

29,936

26,567

21,469

Rata de schimb medie pe perioadă

MDL/USD

12.1855

12.3834

12.7675

13.0153

13.3875

Contul curent / PIB

%

-7.1

-10.8

-2.0

-0.7

-5.9

Compensare pentru muncă şi transferurile personale / PIB

%

24.7

25.5

23.3

26.5

24.2

Balanţa bunurilor şi serviciilor / PIB

%

-39.1

-41.7

-31.7

-39.6

-38.6

Export de bunuri şi servicii / Import de bunuri şi servicii

%

56.5

50.2

54.6

54.8

56.5

Propensiunea medie spre export (export de bunuri şi servicii / PIB)

%

50.9

42.1

38.1

48.0

50.2

Propensiunea medie spre import (import de bunuri şi servicii / PIB)

%

90.0

83.8

69.7

87.5

88.7

Fluxul (net) de investiţii străine directe în e/n / PIB

%

3.3

3.7

2.0

3.0

1.1

Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 95.34 mil. USD, în diminuare cu 17.4 la sută față de trimestrul I, 2013, constituind 5.9 la sută din PIB, comparativ cu 7.1 la sută în perioada similară a anului precedent.
Deficitul comerţului cu bunuri şi servicii (618.46 mil. USD) a scăzut cu 2.0 la sută faţă de trimestrul I al anului 2013, atât exportul cât şi importul au înregistrat diminuări similare (cu 2.1 la sută). Ponderea balanţei bunurilor şi serviciilor în PIB s-a diminuat cu 0.5 p.p., până la 38.6 la sută. Indicele acoperirii importurilor cu exporturi a constituit 56.5 la sută, ca şi în anul precedent. Propensiunea medie a economiei autohtone spre exportul de bunuri şi servicii a scăzut cu 0.7 p.p., cea spre import – cu 1.3 p.p.
Compensarea pentru muncă şi transferurile personale primite din străinătate de către rezidenţi au însumat 388.01 mil. USD (în descreştere cu 2.7 la sută față de perioada similară a anului 2013), din care cele din CSI s-au micşorat cu 9.3 la sută, iar cele din restul lumii s-au majorat cu 9.0 la sută. Raportate la PIB, compensarea pentru muncă şi transferurile personale primite din străinătate de către rezidenţi au constituit 24.2 la sută faţă de 24.7 la sută în trimestrul I, 2013.

Contul de capital şi financiar s-a soldat în trimestrul I, 2014 cu intrări nete de capital în valoare de 137.50 mil. USD, în creştere cu 6.9 la sută. Contul de capital a consemnat ieşiri nete în sumă de 12.93 mil. USD (în creştere cu 33.9 la sută), determinate majoritar de transferurile persoanelor care emigrează pentru trai permanent peste hotare. Excedentul contului financiar a constituit 150.43 mil. USD, ceea ce arată majorarea intrărilor financiare nete cu 8.8 la sută faţă de anul precedent.
Intrările nete de investiţii străine directe în economia naţională în ianuarie-martie au constituit 16.88 mil. USD, cu 68.0 la sută mai puţin decât în trimestrul I, 2013. Investitorii străini direcţi şi-au majorat participarea în capitalul social cu 42.79 mil. USD în valoare netă, din care 53.0 la sută au fost înregistrate în sectorul bancar. Împrumuturile intragrup au înregistrat ieşiri nete în sumă de 17.24 mil. USD. Raportul dintre fluxul net al investiţiilor directe în economia naţională şi PIB a constituit 1.1 la sută (3.3 la sută în trimestrul I, 2013).
Activele oficiale de rezervă s-au micşorat în primul trimestru al anului 2014 în urma tranzacţiilor efective cu 95.96 mil. USD (dinamică calculată la cursul mediu trimestrial) şi au atins la 31.03.2014 nivelul de 2,727.01 mil. USD, ceea ce acoperă 5.1 luni de import de bunuri şi servicii. Raportul dintre stocul activelor oficiale de rezervă şi datoria externă pe termen scurt a constituit 109.8 la sută, în scădere faţă de începutul anului cu 11.7 p.p.

Componentele principale ale balanței de plăți sunt prezentate în diagrama 1. La alte fluxuri de capital sunt reflectate fluxurile nete la transferurile de capital, investiții de portofoliu, derivate financiare și alte investiții.

Diagrama 1. Componentele balanţei de plăţi în dinamică trimestrială (mil. USD)

Poziţia investiţională internaţională a Republicii Moldova la sfârşitul trimestrului I,  2014 a rămas net debitoare şi a constituit 5,482.43 mil. USD: activele externe însumând 4,084.06 mil. USD, crescând pe parcursul trimestrului cu 1.0 la sută, iar obligaţiunile – 9,566.49 mil. USD, în creştere cu 1.9 la sută, din care 3,677.6 mil. USD reprezintă angajamente faţă de investitorii străini direcţi. Stocul obligaţiunilor faţă de nerezidenţi a depăşit stocul creanţelor externe de 2.3 Datoria externă brută a Republicii Moldova la 31 martie 2014 a înregistrat 6,754.03  mil. USD, în creştere faţă de 31.12.2013 cu 2.1 la sută.

Datoria publică şi public garantată reprezintă 26.3 la sută din totalul datoriei, însumând 1,775.35 mil. USD. Datoria privată negarantată s-a cifrat la 4,978.68 mil. USD, din care cea pe termen scurt, mai vulnerabilă la riscuri externe, reprezintă 49.9 la sută.

Tabelul 2. Indicatorii principali ai poziţiei investiţionale internaţionale  şi ai datoriei externe

 

UM

sf. anului

2010

sf. anului

2011

sf. anului

2012

sf. anului

2013

sf. tr. I

2014

Poziţia investiţională internaţională netă

mil. USD

-4,187.59

-4,805.99

-5,030.45

-5,345.01

-5,482.43

Stocul activelor externe / stocul obligaţiunilor faţă de nerezidenţi

%

39.6

38.6

41.5

43.1

42.7

Stocul investiţiilor străine directe în economie naţională

mil. USD

2,964.45

3,261.06

3,446.93

3,668.27

3,677.57

Stocul activelor oficiale de rezervă / Import mediu lunar (pe an) de bunuri şi servicii

lună

4.5

3.9

4.9

5.2

5.1

Stocul activelor oficiale de rezervă / datoria externă pe termen scurt

%

113.1

107.5

129.9

121.5

109.8

Datoria externă brută

mil. USD

4,711.10

5,358.91

5,983.76

6,612.68

6,754.03

Datoria externă publică şi public garantată

mil. USD

1,348.68

1,521.35

1,762.56

1,774.92

1,775.35

Datoria externă privată negarantată

mil. USD

3,362.42

3,837.56

4,221.19

4,837.77

4,978.68

Cota datoriei externe pe termen lung în datoria externă brută

%

67.8

65.9

67.6

64.9

63.2

Datoria externă pe termen scurt

mil. USD

1,518.20

1,827.90

1,936.80

2,321.27

2,483.80

 Detaliile privind evoluţia conturilor internaţionale (balanţa de plăţi, poziţia investiţională internaţională şi datoria externă) pot fi găsite în materialele analitice publicate pe pagina web oficială a BNM:

Balanța de plăți pentru trimestrul I, 2014 (date provizorii)

Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrului I, 2014 (date provizorii)

Datoria externă la sfârșitul trimestrului I, 2014

Seriile statistice sunt disponibile începând cu anul 1995 pentru balanţa de plăţi, anul 1998 pentru poziţia investiţională internaţională şi anul 2000 pentru datoria externă:

Balanța de plăți

Poziţia investiţională internaţională

Datoria externă a RM