• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.10.2016

Datoria externă la sfârșitul anului 2015 (date finale)Datoria externă brută la sfârșitul anului 2015 (date finale)

 

Datoria externă brută a Republicii Moldova s-a micșorat pe parcursul anului 2015 cu 224.83 mil. USD sau cu 3.4 la sută față de finele anului 2014, constituind 6,345.43 mil. USD la 31.12.2015.

Statistica datoriei externe este calculată conform noii metodologii recomandate de FMI în Ghidul SDE 2013/MBP6. Stocul total al datoriei externe brute calculate conform noului standard este același ca și conform standardului precedent (MBP5), dar cu un șir de schimbări în structură. În particular, datoriile  istorice pentru gazul natural importat au fost reclasificate din datoria pe termen scurt în datoria pe termen lung și se reflectă la articolul "Investiții directe: creditare intragrup".

Datoria externă brută a Republicii Moldova, la sfârșitul perioadei (mil. USD)

 

2011

2012

2013

2014

2015

Administrația publică

1,157.92

1,265.59

1,305.17

1,320.37

1,353.69

 Pe termen lung

1,157.92

1,265.59

1,305.17

1,320.37

1,353.69

   Împrumuturi

977.77

1,084.14

1,123.89

1,149.88

1,190.44

   Alocări DST

180.15

181.45

181.28

170.49

163.25

Banca centrală

327.05

467.34

445.07

390.70

339.29

 Pe termen lung

327.05

467.34

445.07

390.70

339.29

   Împrumuturi

327.05

467.34

445.07

390.70

339.29

Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală

544.95

581.83

856.84

579.32

351.57

 Pe termen scurt

184.17

189.32

423.37

278.80

146.39

   Împrumuturi

28.85

38.85

42.56

37.12

37.26

   Numerar și depozite

148.99

144.80

371.33

233.57

101.49

   Alte angajamente aferente datoriei

6.33

5.67

9.48

8.11

7.64

 Pe termen lung

360.78

392.51

433.47

300.52

205.18

   Împrumuturi

360.78

392.51

433.47

300.52

205.18

Alte sectoare

2,037.97

2,254.17

2,485.56

2,578.83

2,592.65

 Pe termen scurt

1,094.72

1,118.78

1,237.51

1,266.15

1,277.12

    Împrumuturi

26.91

30.81

79.20

41.49

46.78

   Credite comerciale și avansuri

947.34

987.77

1,066.57

1,136.92

1,146.60

   Alte angajamente aferente datoriei

120.46

100.20

91.74

87.74

83.74

        din care datoria pentru resurse energetice*

118.84

94.12

90.12

86.12

82.12

 Pe termen lung

943.25

1,135.39

1,248.05

1,312.68

1,315.53

   Împrumuturi

943.25

1,135.39

1,248.05

1,312.68

1,315.53

Investiții directe: creditare intragrup

1,291.46

1,450.91

1,581.74

1,701.04

1,708.23

   Angajamente aferente datoriei întreprinderilor cu investiții directe față de investitorii lor direcți

1,291.46

1,450.91

1,581.74

1,701.04

1,708.23

    Pe termen scurt

7.02

13.54

9.71

12.99

12.40

    Pe termen lung

1,284.44

1,437.37

1,572.03

1,688.05

1,695.83

TOTAL

5,359.35

6,019.84

6,674.38

6,570.26

6,345.43

 

Seriile statistice pentru datoria externă conform MBP5 sunt disponibile începând cu anul 2001, conform MBP6 – începând cu 2009.

DE-BPM6-2001-Q2-2016-ro

Datoria externă 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).