• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.06.2014

Conturile internaționale ale Republicii Moldova pentru trimestrul II, 2014 (date provizorii)Pe parcursul semestrului I, 2014, economia Moldovei şi-a păstrat evoluţia pozitivă, înregistrând o creştere a PIB-ului cu 3.9 la sută. S-au majorat atât volumul producţiei industriale (cu 4.4 la sută) cât şi cel al producţiei agricole (cu 7.7 la sută). Investiţiile în activele materiale pe termen lung au crescut cu 4.5 la sută, rata inflaţiei în luna iunie faţă de decembrie 2013 a constituit 2.2 la sută. Pe parcursul semestrului cursul de schimb al leului moldovenesc s-a depreciat în termeni nominali faţă de dolarul SUA cu 7.3 la sută, precum și faţă de euro – cu 6.2 la sută, favorizând creşterea exportului, dar diminuarea importului.

Tabelul 1. Indicatorii macroeconomici principali ai Republicii Moldova

 

UM

tr. I

 2013

tr. II

 2013

Sem. I

 2013

tr. III

 2013

tr. IV

 2013

Sem. II

 2013

tr. I

 2014

tr. II

 2014

Sem. I

 2014

Produsul intern brut în preţuri curente

mil. lei

19,725

23,797

43,522

30,082

26,707

56,789

21,469

26,226

47,695

Rata de schimb medie pe perioadă

MDL/USD

12.1855

12.3834

12.2850

12.7675

13.0153

12.8914

13.3875

Top of Form

13.6771

13.5331

Contul curent / PIB

%

-8.3

-10.9

-9.7

-2.4

0.1

-1.3

-7.9

-1.0

-4.1

Compensare pentru muncă şi transferurile personale / PIB

%

24.6

25.5

25.1

23.3

26.6

24.9

24.8

27.3

26.2

Balanţa bunurilor şi serviciilor / PIB

%

-38.8

-41.1

-40.0

-31.5

-39.3

-35.2

-39.0

-37.8

-38.3

Export de bunuri şi servicii / Import de bunuri şi servicii

%

56.4

50.3

53.2

54.2

54.4

54.3

55.8

53.9

54.8

Propensiunea medie spre export (export de bunuri şi servicii / PIB)

%

50.3

41.6

45.5

37.4

46.8

41.8

49.3

44.3

46.5

Propensiunea medie spre import (import de bunuri şi servicii / PIB)

%

89.1

82.6

85.5

68.9

86.1

77.0

88.3

82.1

84.8

Fluxul (net) de investiţii străine directe în e/n / PIB

%

4.0

3.5

3.7

2.3

2.4

2.4

1.0

3.1

2.1

Intensitatea de investiţii directe (raportul la PIB al valorii de inv. directe peste hotare şi în e/n)

%

4.2

3.8

4.0

2.5

3.3

2.8

1.2

3.3

2.4

Deficitul contului curent al balanţei de plăţi raportat la PIB a constituit 4.1 la sută în semestrul I, 2014, faţă de 9.7 la sută în perioada similară a anului trecut. Ponderea deficitului comerţului cu bunuri şi servicii în PIB s-a diminuat cu 1.7 p.p. până la 38.3 la sută. Indicele acoperirii importurilor cu exporturi a constituit 54.8 la sută, majorându-se cu 1.6 p.p.  Propensiunea medie a economiei autohtone spre exportul de bunuri şi servicii a crescut cu 1.0 p.p., iar cea spre import –  a scăzut cu 0.7 p.p.

Suma compensării pentru muncă şi a transferurilor personale primite din străinătate de către rezidenţi raportată la PIB a constituit 26.2 la sută faţă de 25.1 la sută în semestrul I, 2013.

Contul de capital şi financiar în semestrul I, 2014 arată o descreştere a intrărilor nete cu 48.1 la sută faţă de perioada similară a anului 2013, cauzată de fluxurile scăzute de investiţii directe străine în economia naţională, precum şi de alte investiţii, în raport cu creşterea semnificativă faţă de semestrul precedent de peste 10 ori. Fluxul net al investiţiilor directe străine în economia naţională s-a diminuat cu 43.6 la sută comparativ cu semestrul I, 2013 și cu 28.5 la sută faţă de semestrul precedent şi a constituit 2.1 la sută faţă de PIB. Valoarea investiţiilor directe, inclusiv investiţiile directe în economia naţională, precum şi cele peste hotare, a constituit 2.4 la sută în primul semestru al anului curent, faţă de 4.0 la sută în 2013 şi 3.0 la sută în semestrul precedent.

Activele oficiale de rezervă s-au micşorat în primul semestru al anului 2014 în urma tranzacţiilor efective cu 81.93 mil. USD (evaluare la cursul zilnic) din contul micşorării în trimestrul I cu 96.49 mil. USD, în trimestrul II ele s-au majorat cu 14.56 mil. USD. Schimbările de preţ la aurul monetar şi la hârtiile de valoare au influenţat majorarea stocului activelor de rezervă cu 2.53 mil. USD, iar din cauza fluctuaţiei ratei de schimb a valutelor originale faţă de USD stocul activelor de rezervă s-a micşorat cu 0.29 mil. USD. La 30.06.2014 nivelul lor a fost  de 2,740.94 mil. USD, ceea ce acoperă 5.2 luni de import de bunuri şi servicii.

Poziţia investiţională internaţională a Republicii Moldova la sfârşitul semestrului I, 2014 a rămas net debitoare şi a constituit  5,423.25 mil. USD, majorându-se de la sfârşitul anului precedent cu 1.8 la sută: activele externe însumând 4,118.56 mil. USD, crescând pe parcursul semestrului cu 1.6 la sută, iar obligaţiunile – 9,541.81 mil. USD, în creştere cu 1.7 la sută, din care 3,603.82 mil. USD reprezintă angajamente faţă de investitorii străini direcţi. Stocul obligaţiunilor faţă de nerezidenţi a depăşit stocul creanţelor externe de 2.3 ori.

Tabelul 2. Indicatorii principali aferenţi poziţiei investiţionale internaţionale, la sfârşitul perioadei

 

UM

2010

2011

2012

2013

Tr. I 2014

Tr. II 2014

Poziţia investiţională internaţională netă

mil. USD

-4,187.59

-4,805.99

-5,066.79

-5,326.64

-5,404.11

-5,423.25

Stocul activelor externe / stocul obligaţiunilor faţă de nerezidenţi

%

39.6

38.6

41.3

43.2

43.2

43.2

Stocul investiţiilor străine directe în economie naţională

mil. USD

2,964.45

3,261.06

3,466.67

3,614.53

3,598.88

3,603.82

Cota  investiţiilor străine directe în economie naţională în stocul obligaţiunilor 

%

42.8

41.6

40.1

38.5

37.8

37.8

Cota  împrumuturilor în stocul obligaţiunilor 

%

32.3

32.5

35.0

34.5

34.1

33.9

Stocul activelor oficiale de rezervă / Import mediu lunar (pe an) de bunuri şi servicii

lună

4.6

3.9

5.0

5.3

5.1

5.2

Stocul activelor oficiale de rezervă / datoria externă pe termen scurt

%

113.1

107.5

129.2

121.2

110.2

110.5

Datoria externă brută a Republicii Moldova la 30 iunie 2014 a înregistrat 6,775.37  mil. USD, în creştere cu 1.5 la sută faţă de începutul anului. Datoria publică şi public garantată reprezintă 26.7 la sută din totalul datoriei, însumând 1,806.37 mil. USD, în creştere cu 1.8 la sută. Datoria privată negarantată s-a cifrat la 4,969.00 mil. USD, din care cea pe termen scurt, mai vulnerabilă la riscuri externe, reprezintă 49.9 la sută.

Tabelul 3. Indicatorii principali aferenţi datoriei externe, la sfârşitul perioadei

 

UM

2010

2011

2012

2013

  Tr. I 2014

 Tr. II 2014

Datoria externă brută

mil. USD

4,711.10

5,358.91

6,019.82

6,673.37

6,790.39

6,775.370

Datoria externă publică şi public garantată

mil. USD

1,348.68

1,521.35

1,762.56

1,774.92

1,775.35

1,806.37

Datoria externă privată negarantată

mil. USD

3,362.42

3,837.56

4,257.26

4,898.45

5,015.04

4,969.00

Cota datoriei externe pe termen lung în datoria externă brută

%

67.8

65.9

67.7

65.1

63.6

63.4

Datoria externă pe termen scurt

mil. USD

1,518.20

1,827.90

1947.31

2,326.56

2,474.68

2,479.55

Detaliile privind evoluţia conturilor internaţionale (balanţa de plăţi, poziţia investiţională internaţională şi datoria externă) pot fi găsite în materialele analitice publicate pe pagina web oficială a BNM:

Balanța de plăți pentru trimestrul II, 2014 (date provizorii)

Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrului II, 2014 (date provizorii)

Datoria externă la sfârșitul trimestrului II, 2014

Seriile statistice sunt disponibile începând cu anul 1995 pentru balanţa de plăţi, anul 1998 pentru poziţia investiţională internaţională şi anul 2000 pentru datoria externă:

Balanța de plăți

Poziţia investiţională internaţională

Datoria externă a RM

 

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).